Almanya Büyükelçiliği, Türkiye’deki LGBTI’leri destekliyor

LGBTI Fotograf büyültme Almanya Büyükelçiliği, Türkiye’deki LGBTI’leri destekliyor (© Almanya Büyükelçiliği Ankara - Elmas Coskun)

Ankara Almanya Büyükelçiliği ve LGBTI Derneği KAOS GL,  

    “Türkiye’de LGBTI Çalışanlarının Özel Sektördeki Durumu”

hakkında bugün ortak bir etkinlik düzenleyecektir.

Toplantıda KAOS GL konuyla ilgili yaptığı bir araştırmayı sunacaktır.

Sunum sonrasında şirket, sendika, işveren birlikleri, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile birlikte araştırmanın sonuçlarını aşağıdaki sorular bazında değerlendirmek ve tartışmak istiyoruz.

       - Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki iş piyasasında LGBTI’lerin sorunları nelerdir?

       - Sorunların hangi tedbirlerle ortadan kalkması mümkün olabilir?

       - İş piyasasındaki ayrımcılığı azaltmak için şirketler, sivil toplum örgütleri ve devlet yetkilileri tarafından ortaya konması gereken iyi örnekler ne olabilir?

Almanya, dolayısıyla Federal Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Almanya Büyükelçiliği dünyaya açık olmaktan ve hoşgörüden yanadırlar. Toplumların ve aynı toplum içindeki unsurların uyumlu ve barışçıl birlikte yaşamının teşviki, Alman dış politikasının önemli bir hedefidir. Almanya Büyükelçilikleri dünya çapında insan hakları ve LGBTI faaliyetlerini de desteklemektedir.