Mehmet Örs

Almanya Büyükelçiliği Ankara Fotograf büyültme (© Mehmet Örs)

Mehmet Örs Fotograf büyültme (© Mehmet Örs) 1977 yılında Burdur'da doğdu, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana sanat Dalı’ndan “Resimde Ahlakdışılık” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans Derecesi, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana sanat Dalından “Günümüz Toplumunda Sanat ve Reklam Arasındaki Geçişgenlikler” isimli tez çalışmasıyla da Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 2001 yılından bu yana aynı bölümde Duvar Resmi Atölyesinde; mozaik, fresko, vitray ve duvar resmi teknikleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2007-2008 öğretim yılında Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu Erasmus Programı kapsamında, Çek Cumhuriyeti Jan Evangeliste Purkyn University’de bir dönem Baskı Resim teknikleri (özellikle Litografi)  alanında araştırmalarda bulunarak çalışmalarını sürdürmüştür.