Ankaralı sanatçılar eserlerini Almanya Büyükelçisi'nin Rezidansı'nda sergiliyorlar

ÜMMÜHAN YILMAZ

Fotograf büyültme 1986 yılında Bulgaristan’da doğdu.  

2005 yılında Çankırı Selahattin İnal Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. 

2006’da Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde eğitimine başladı ve 2011 yılında mezun oldu.  

2012’de Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve halen devam etmektedir.

RUKEN ASLAN

Fotograf büyültme 1975’de  Ağrı’da doğdu. 

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun oldu.

Lisans öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde, yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde, sanatta yeterliliğini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde tamamladı. 

Çalışmaları şimdiye kadar iki kişisel ve çok sayıda karma sergide sergilenmiştir. 

Şu anda, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

SABA BAKİ

Fotograf büyültme 1986 yılında doğmuştur.

2008 yılında lisans eğitimine, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü ile başlamıştır.

2011 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile İtalya’da Acedemia di Belle Arte’de heykel dersleri alarak programını başarıyla tamamlamıştır.

2012 yılında Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, halen eğitimini sürdürdüğü Resim Bölümü üzerine, yüksek lisans programına başlamıştır.

FERDA DEMİREL

Fotograf büyültme 1978 yılında Ankara’da doğdu. 

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Zafer Gençaydın atölyesinden mezun oldu. 

2005 yılında kişisel atölyesini açtı. 

İki kişisel sergi açmış olan sanatçı, birçok karma sergiye katılmıştır. 

Halen resim çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir.

ÖZLEM TEKDEMİR

Fotograf büyültme 1980’de İstanbul’da doğdu.

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde, Yüksek Lisansını 2013 yılında aynı bölümde Sanatta Doktora öğrenimini tamamladı. 

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümünde Doktora öğrenimini sürdürmektedir. 

Beş solo sergi açan sanatçı pek çok grup sergisine de katılmıştır. 

Ankara’da yaşayan ve çalışan sanatçı Kırmızı İnisiyatif üyesidir.

ASİYE SARIOĞLU

Fotograf büyültme 1978 Ankara doğumlu, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde özel öğrenci olarak baskı resmi yaptı ve desen derslerine katıldı. 

Çok sayıda karma sergiye katıldı ve üç kişisel sergi açtı. 

Halen kendi atölyeside çalışmalarına devam etmektedir.

RUKİYE EPLİ DEDE

Fotograf büyültme 2001 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü’nü “Başarı Ödülü”yle bitirdi. 

2006’da Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 

Sanatçı beş kişisel sergi açmış ve pek çok karma sergiye katılmıştır. 

“Kırmızı İnisiyatif” üyesidir.

YALDA YAGHİN

Fotograf büyültme 1986'da İran’da dogdu. 

2008 yılında Tebriz Azad Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi’ nden mezun oldu. 

Tahran ve Tebriz’de birçok karma sergiye katıldı. 

Halen Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmaktadır.

DAMLA TORUN OĞUZ

Almanya Büyükelçiliği Ankara Fotograf büyültme (© Damla Torun Oğuz) Ankara, Türkiye 1975

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü ve ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.

Hacettepe Üniversitesi’nde S.B.E. Resim Ana Sanat Dalından yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterlik derecesini aldı.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. 

Kısa bir süre Ankara Resim Heykel Müzesi’nde resim öğretmeliği yaptı ve ODTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Bölümü'nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

TANSEL ÇEBER

Almanya Büyükelçiliği Ankara Fotograf büyültme (© Tansel Çeber) 1980 yılında Ankara’da doğdu. 

2002 yılında lisans eğitimini 2006 yılında yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümünde tamamladı. 

2005-2009 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Heykel bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 

2009 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümünde sanatta yeterlilik eğitimine devam etmekte ve Arş. Gör. olarak çalışmaktadır.

TANZER ARIĞ

Almanya Büyükelçiliği Ankara Fotograf büyültme (© Tanzer Arığ) 1975 Ankara’da doğdu. 

2000 yılında Hacettepe Üniversitesinde Lisans eğitimini, 2005 yılında yüksek lisansını tamamladı. 

Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Uzman olarak çalışmakta ve Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir. 

Sanatçının eserleri yurt içinde ve dışındaki koleksiyonlarda yer almakta ve sergilenmektedir.

ARASH GHAHARİ KERMANİ

Almanya Büyükelçiliği Ankara Fotograf büyültme (© Arash Ghahari Kermani) 1988’de Tahran'da doğdu, babası Ali Ghahari Kermani İran’ın büyük heykeltraşlarından ve ilk heykel atölyesini kuran isimdi. 

11 yaşındayken babasının ölümünden kısa bir süre sonra Ankara’ya yerleşti. 

Hacettepe Üniversitesi Heykel bölümünü kazandı, o zamandan beri de sayısız sergiler ve etkinliklerde bulundu. 

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünden mezun oldu. 

Halen Amerika Birleşik Devletleri, Texas’ta yüksek lisans eğtimine devam ediyor.

ALİ ASGAR ÇAKMAKCI

Almanya Büyükelçiliği Ankara Fotograf büyültme (© Ali Asgar Çakmakçı) 1968 yılında Ankara’da doğdu. 

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 

Aynı üniversitenin heykel bölümünde yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana Sanat dalında 2010-2011 doktora yaptı. 

2011’ den beri Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Aynı zamanda 1997’ den beri Ankara’daki kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.