Kançılarya ve Başkonsolosluk Konutu

1900'ler civarı kartpostal Fotograf büyültme 1900'ler civarı kartpostal (© GK Istanbul) Günümüzde İstanbul Alman Başkonsolosluğu olarak kullanılan bina, Alman İmparatorluğu’nun 1877 yılında - 1871 yılında kuruluşundan sonra - ilk yeni Büyükelçilik binası olarak hizmete girmiştir. Yapılış konsepsyonuna uygun olarak hem kançılarya hem de temsilcilik şefinin ikametgâhını bir çatı altında birleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te kuruluşundan sonra başkentin Ankara’ya taşınması ve tüm yabancı Büyükelçiliklerin de bu nakle uymaları neticesinde, 1926 yılına kadar Alman İmparatorluğu’nun Büyükelçiliği olarak hizmet veren bina, bu tarihten sonra Başkonsolosluk olarak kullanılmaktadır.

Çeşitli tadilatlar ve modernleştirme çalışmalarına rağmen, - ki son kapsamlı yenileme 1983’ten 1989 yılına kadar sürmüştür – makam binasının heybetli bütünlüğü, orijinal görüntüsüne büyük ölçüde sadık kalınarak korunmuştur. Bugün eksik olan tek şey, 1. Dünya Savaşı’ ndan sonra yerlerinden sökülen, çatı köşelerinde bulunan kanatları ve gagaları açık on adet dökme demirden kartallardır.

Bina, “Asya’ ya Bakışı” nakşeden yöneltisi ve altı katıyla eski Pera’daki Büyükelçilik binaları arasında eşsiz bir görüntüye sahiptir. Binanın -tasarruf tedbiriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan- bir başka özelliği de dış cephesinin kırmızı tuğlalarla ve sadece az yerde açık doğal taşla kaplanmış olmasıdır.

Başkonsolosluk - Bahçeden Görünüm Fotograf büyültme Başkonsolosluk - Bahçeden Görünüm (© Özer Kürklü) İnşaat projesinin tasarımı ve binanın yapımında iki mimar görev almışlardır: inşaatın başlamasından kısa bir süre sonra vefat eden H. Goebbels ve inşaatı bitiren A. Kortüm. Binanın bahçe bölümündeki muhteşem sütunlu merdiven tırabzanı da Mimar Kortüm’ün eseridir.

Bina çok sayıda büro ve Başkonsolosun ikametgâhının dışında, dört makam lojmanı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’ nün İstanbul Şubesi’ni de çatısı altında barındırmaktadır. Arazi üzerinde ayrıca geçmişte ahırların ve faytonların konuşlandırıldığı yerde bugün vize bölümü binası ve iki giriş kulübesi bulunmaktadır.

Elçilik Binasınn 1900 öncesi görünümü

Bina ve Tarihi

1871 yılında Alman İmparatorluğu’nun kurulmasından sonra Konstantiniyye'de, yani günümüz İstanbul’unda, bir misyon binasının kurulması kararlaştırılmıştır.

Kayzer II. Wilhelm. Yağlıboya, Max Fleck, 1916, Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü

İmparatorluk Dönemi - II. Wilhelm Zamanı

Eski İmparatorluk Büyükelçiliği, altın devrini İmparator II. Wilhelm döneminde (1888-1918 yılları arasında) yaşamıştır.

Kançılarya ve Başkonsolosluk Konutu

19. Yüzyıl Ayazpaşa Bulvarı – Alman Büyükelçilik Binası

Kartallar

Kapılardaki Kartallar

"Doğrudur. Her yerde kartal vardır: çatının üstünde, kapı ve pencere beze­­melerinde, hatta çini sobaların üzerlerinde bile. Kanatlarını ger­­miş ve gagalarını iyice açmış kartallar. Bir kalede büyük bir kuş kafesi gibi...”

İki Çeşme

Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi

Binanın önünde, girişin hemen yanında mermerden yükselen bir çeşme görülmektedir. Bu çeşme, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan su bağlantısı binaya döşettirildiğinde, Sultan tarafından İmparatorluk Büyükelçiliğine hediye olarak yaptırılmıştır.

Eski Müslüman Mezarlığı

Başkonsolosluk arka bahçesindeki Silahtar Ali Ağa ve Ailesinin mezarları

Başkonsolos­­luk eski bir Müslüman mezarlığının kenarındaki arsa üzerine inşa edilmiştir. Binanın arka kısmında - bahçe bölümünde - halen Berberbaşı Ali Ağa'nın ailesinin mezarları bulunmaktadır.