Kartallar

Kapılardaki Kartallar Fotograf büyültme Kapılardaki Kartallar (© Özer Kürklü) "Doğrudur. Her yerde kartal vardır: çatının üstünde, kapı ve pencere bezemelerinde, hatta çini sobaların üzerlerinde bile. Kanatlarını germiş ve gagalarını iyice açmış kartallar. Bir kalede büyük bir kuş kafesi gibi...”

“Journal des Debats’ın” 16.11.1877 tarihinde yayımlanan sayısından alınan bu cümleler, makam binasının en dikkat çeken dekoratif özelliğini vurgulamaktadır. Bu bakımdan geçmişteki Büyükelçilik binası Türk halk dilinde “Kuş Sarayı - Vogelpalast” olarak adlandırılmaktaydı.

Kartalların bu şekilde yoğun kümelenişi, binanın inşa edildiği tarih dikkate alındığında anlaşılmaktadır. İstanbul’daki Büyükelçilik, genç Alman İmparatorluğu’nun ilk yeni binasıydı. İmparatorluğun Versay’da kuruluş yılı olan 1871’den sadece altı yıl sonra “Kartal”, İmparatorluğun amblemi olarak akla en yakın gelen dekorasyon öğesi ve yeni kurulan devlet için sevilen bir alegori olmuştur. O zamanın milli marşında dahi şu satırlar yer almaktadır:

“Baltık bölgesinden / Mosel nehrin kıyısına kadar / Koruyucu kanatları açan / Senin kartalındır İmparator”.

Eskiden binanın çatısında on adet bulunan ve bronz olan gösterişli kartallar ise, tarihin değişken akışı içerisinde (büyük bir ihtimalle 1. Dünya Savaşı’ nın hemen sonrasında) iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Şimdi sadece fotoğraflarda görülmektedirler.

Kartallar

Tavandaki İmparatorluk Kartal amblemi

İki Çeşme

Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi

Binanın önünde, girişin hemen yanında mermerden yükselen bir çeşme görülmektedir. Bu çeşme, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan su bağlantısı binaya döşettirildiğinde, Sultan tarafından İmparatorluk Büyükelçiliğine hediye olarak yaptırılmıştır.

Eski Müslüman Mezarlığı

Başkonsolosluk arka bahçesindeki Silahtar Ali Ağa ve Ailesinin mezarları

Başkonsolos­­luk eski bir Müslüman mezarlığının kenarındaki arsa üzerine inşa edilmiştir. Binanın arka kısmında - bahçe bölümünde - halen Berberbaşı Ali Ağa'nın ailesinin mezarları bulunmaktadır.

İmparatorluk Dönemi - II. Wilhelm Zamanı

Kayzer II. Wilhelm. Yağlıboya, Max Fleck, 1916, Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü

Eski İmparatorluk Büyükelçiliği, altın devrini İmparator II. Wilhelm döneminde (1888-1918 yılları arasında) yaşamıştır.