İki Çeşme

Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi Fotograf büyültme Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi (© Özer Kürklü) Makam binasının önünde, girişin hemen yanında mermerden yükselen bir çeşme görülmektedir. Bu çeşme, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan su bağlantısı binaya döşettirildiğinde, Sultan tarafından İmparatorluk Büyükelçiliğine hediye olarak yaptırılmıştır.

Çeşme taşında ithaf edilen Osmanlıca yazıt şöyle demektedir:

"Serir-i arâ-yi saltanat-i osmaniye as-sultan bin as-sultan as-sultan al-gâzi Abdülhamid Han sânî hazretlerinin me'sere-i halile-i hazret-i padişahilerinden bulunan Kağıdhane menâbi' suyundan Almanya devlet-i fahimesinin Dersaadet sefarethanesine ihdâ buyurdu karr ma'-i leziz içün sene-i hicriyenin 1324 ve sene-i miladiyenin 1906 tarihinde inşâ buyurulan çesme-i aliyedir."

----------------------------------------

Tercümesi ise şöyledir:

Mermer Çeşme üzerindeki Osmanlıca Yazıt   Fotograf büyültme Mermer Çeşme üzerindeki Osmanlıca Yazıt (© Özer Kürklü) “Bu çeşme, 1324 Hicri ve 1906 Miladi tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtını süsleyen ulvi Hükümdar, Sultan oğlu Sultan, Gazi, Padişah II. Abdülhamit Han tarafından yüce Alman İmparatorluğu’nun haşmetli eseri olan elçilik binasına armağan edilen lezziz  Kağıthane kaynak suyunun temini için inşa ettirilmiştir. ”


Alman Çeşmesi'nin 1901 yılındaki açılışı Fotograf büyültme Alman Çeşmesi'nin 1901 yılındaki açılışı (© Sebah & Joaillier)

Kamuoyunda daha tanınmış olanı tabii ki Sultanahmet’teki hipodromun kuzey ucunda güzide bir yerde bulunan ve yeni Roma tarzında inşa edilen “Alman Çeşmesi’dir (Deutsche Brunnen). Bu çeşme İmparator II. Wilhelm’in -1898 yılında gerçekleşen meşhur Doğu Gezisi sırasında - İstanbul’a ikinci gelişi sırasında armağan edilmiştir.

Kapılardaki Kartallar

Kartallar

"Doğrudur. Her yerde kartal vardır: çatının üstünde, kapı ve pencere beze­­melerinde, hatta çini sobaların üzerlerinde bile. Kanatlarını ger­­miş ve gagalarını iyice açmış kartallar. Bir kalede büyük bir kuş kafesi gibi...”

Başkonsolosluk arka bahçesindeki Silahtar Ali Ağa ve Ailesinin mezarları

Eski Müslüman Mezarlığı

Başkonsolos­­luk eski bir Müslüman mezarlığının kenarındaki arsa üzerine inşa edilmiştir. Binanın arka kısmında - bahçe bölümünde - halen Berberbaşı Ali Ağa'nın ailesinin mezarları bulunmaktadır.

Kayzer II. Wilhelm. Yağlıboya, Max Fleck, 1916, Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü

İmparatorluk Dönemi - II. Wilhelm Zamanı

Eski İmparatorluk Büyükelçiliği, altın devrini İmparator II. Wilhelm döneminde (1888-1918 yılları arasında) yaşamıştır.

İki Çeşme

Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi