Eski Müslüman Mezarlığı

Alman Başkonsolosluğu eski bir Müslüman mezarlığının kenarındaki arsa üzerine inşa edilmiştir.

Başkonsolosluk arka bahçesindeki Berberbaşı Ali Ağa ve Ailesinin mezarları Fotograf büyültme Başkonsolosluk arka bahçesindeki Berberbaşı Ali Ağa ve Ailesinin mezarları (© Mehmet Erken) Bugünkü binanın arka kısmında - bahçe bölümünde - halen Berberbaşı Ali Ağa'nın ailesinin mezarları bulunmaktadır. Sultan, bu arazinin 1874 yılında Alman İmparatorluğu tarafından satın alınmasını, arazinin güney köşesinde bulunan aile mezarlığının korunması koşulunun kabulü ile, sağlamıştır. Halkın ve Müslüman otoritelerin protestolarına ise, Ali Ağa ailesinin ebedi istirahatgâhları arazide kalacaktır ve rahatsız edilmeyeceklerdir şeklinde karşılık verilmiştir.

Mezarlar Ali Ağa'nın sarayda "Berberbaşı" görevini sürdürürken vefat eden anne-babası, kardeşleri, yeğenleri, eşi ve cariyelerine aittir.

Kapılardaki Kartallar

Kartallar

"Doğrudur. Her yerde kartal vardır: çatının üstünde, kapı ve pencere beze­­melerinde, hatta çini sobaların üzerlerinde bile. Kanatlarını ger­­miş ve gagalarını iyice açmış kartallar. Bir kalede büyük bir kuş kafesi gibi...”

Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi

İki Çeşme

Binanın önünde, girişin hemen yanında mermerden yükselen bir çeşme görülmektedir. Bu çeşme, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan su bağlantısı binaya döşettirildiğinde, Sultan tarafından İmparatorluk Büyükelçiliğine hediye olarak yaptırılmıştır.

Kayzer II. Wilhelm. Yağlıboya, Max Fleck, 1916, Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü

İmparatorluk Dönemi - II. Wilhelm Zamanı

Eski İmparatorluk Büyükelçiliği, altın devrini İmparator II. Wilhelm döneminde (1888-1918 yılları arasında) yaşamıştır.

Eski Müslüman Mezarlığı

Başkonsolosluk arka bahçesindeki Silahtar Ali Ağa ve Ailesinin mezarları