Bilim Enstitüleri

Alman Arkeoloji Müzesi Istanbul Logosu

Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) - İstanbul Şubesi

Alman bilim adamlarının bugünkü Türkiye’de yapmış oldukları arkeolojik çalışmalar uzun bir geçmişe dayanmaktadır. 19. yüzyıldan beri birçok Alman bilim adamı ve Alman akademisyenler Anadolu'ya gelmiş, arazi çalışmaları ve kazılar yapmışlardır. Bir asır önce, 1929 yılında, Berlin merkezli kurulan enstitünün Atina, Bağdat, Şam, Kahire, Madrid, Roma, Sanaa ve Tahran’da bulunan şube ve yurtdışı temsilciliklerine, 2004 yılında İstanbul şubesi de eklenmiştir.

İstanbul Alman Şarkiyat Enstitüsü Logosu

İstanbul Orient-Enstitüsü (Alman Şarkiyat Enstitüsü)

Orient-Institut Istanbul, Türkoloji ve bölge araştırmaları yapan Max Weber Vakfı’na bağlı bilimsel bir enstitüdür. Çalışmalarının büyük bir kısmı yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ve özerk araştırma kurumlarının işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Orient-Institut Istanbul ayrıca Alman-Türk bilimsel bilgi alışverişinde de aktif bir rol oynamaktadır.