Okullar

Ankara Alman Büyükelçiliği Özel Okulu - İstanbul Şubesi Logosu

Ankara Alman Büyükelçiliği Özel Okulu - İstanbul Şubesi

Ankara’daki Alman Büyükelçiliği Özel Okulu’nun İstanbul Şubesi, Alman Büyükelçiliği’nin himayesinde İstanbul’un kalbinde Almanca lisanında Yabancı Okul statüsü ile Anaokulu, Hazırlık ve (dördüncü sınıfa kadar) İlkokul eğitimi vermektedir. Anaokul ve ilkokulun yönetimi Alman hukukuna göre kurulu bir okul derneğince yürütülmektedir.

Özel Alman Lisesi Resmi

İstanbul Özel Alman Lisesi

1868 yılında bir „Alman-İsviçre Burjuva Okulu“ olarak kurulmuş olan İstanbul Alman Lisesi, günümüzde yurt dışında eğitim veren 117 yabancı okul arasında en önemli Abitur okullarından biridir. Yabancı Alman Okulu sıfatını taşıyan, iki ulus ve kültür arasında bir “karşılaşma okulu” olan İstanbul Alman Lisesi’nin okul idaresi, okulun kültür-politikası gereği görevilerini, Abitur Sınavı’nı, sadece Almanlara değil de, özellikle Türk kız ve erkek öğrencilere de okulun en büyük ideali olarak benimsetmeleri ile gerçekleştirmişlerdir.

İstanbul (Erkek) Lisesi Giriş Kapısı

İstanbul Lisesi - Alman Bölümü

İstanbul Lisesi, bir Türk devlet okulu olmakla birlikte aynı zamanda bir Alman Yurtdışı Okulu statüsünde olan bir „Karşılaşma Okulu’dur“. Böylelikle bu okul, eğitim alanında yapılan benzersiz işbirliği için güzel bir örnek teşkil etmektedir.  Lise 1884 yılında Selanik’li bir matematik öğretmeni tarafından özel okul olarak kurulmuştur. Daha 1914 yılında bile 22 Alman öğretmen bu lisede  özellikle fen ve matematik dallarında dersler vermişlerdir.