Politika Vakıfları

Friedrich-Ebert-Vakfı Logosu

Friedrich-Ebert-Vakfı

Friedrich-Ebert-Vakfı Derneği 1988 yılından beri Türkiye’de temsil edilmektedir. İstanbul’da bir bürosu ve Ankara’da bir şubesi bulunan vakfın amacı, Türkiye’de barışçıl, istikrarlı ve demokratik bir gelişmeye katkı sağlamaktır.

Friedrich-Naumann-Vakfı Logosu

Friedrich-Naumann-Vakfı

Friedrich-Naumann-Vakfı, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin liberal politika vakfıdır. Vakfın amacı, gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında, toplumun her alanında insan onuru kapsamında özgürlük prensibini hayata geçirmek ve kabul görmesini sağlamaktır.

Heinrich-Böll-Derneği Türkiye Temsilciliği Logosu

Heinrich-Böll-Vakfı

Heinrich-Böll-Vakfı’nın amacı, toplumsal siyaset eğitimi çalışmaları yardımıyla, demokratik irade oluşumunu, toplumsal siyaset angajmanı ve halklar arası diyalogu güçlendirmek ve desteklemektir. Vakıf bu çalışmalar kapsamında ekolojiye, demokrasiye, dayanışmaya ve şiddet karşıtı tutuma büyük önem vermektedir. Vakıf cinsiyetler arası demokrasinin, kadın haklarının, çevre korumasının ve insan haklarının dünya çapında hayata geçirilmesi için çaba gösteren organizasyonlarla beraber çalışmaktadır.

Konrad-Adenauer-Vakfı Türkiye Bürosu Logosu

Konrad-Adenauer-Vakfı

1983 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Konrad-Adenauer-Vakfı (KAS), bağımsız ve kamu yararına çalışan bir vakıfdır ve uluslararası işbirliği alanında yoğunlaşmaktadır.

Kültürel Kurum ve Enstitüler

Haus der Kulturen

Bilim Enstitüleri

Uni-Bibliothek der HAW Hamburg; Student

Okullar

Unterricht

Ekonomik Kurumlar

Wirtschaft Deutschland

Dernekler

Human Rights Council

Kilise ve Cemaatler

Kirche Maria Meeresstern in Werder