Dernekler

Köprü Derneği Logosu

Köprü Derneği

Derneğin asıl amacı, İstanbul ve Türkiye’deki tüm Almanca konuşanlara hitap eden bir hizmet vermektedir. Derneğin faaliyetini gönüllü çalışanlar yürütmektedir. Derneğin haber dergisinde kültürel, sosyal ve hukuki içerikli konular, sergi bilgileri yer aldığı gibi, Almanya, Avusturya ve İsviçre büyükelçilikleri ve konsolosluklarından güncel haberler ve bilgiler de yer almaktadır.

Alexander von Humboldt-Stiftung

Humboldt-Club İstanbul

1981 yılında İstanbul’da kurulan Alexander-von-Humboldt-Bursiyerleri Derneği’nin bugün 120 üyesi bulunmaktadır. Derneğin amacı, “Humboldt'lular” arasındaki iletişimi uzmanlık bilgisinin mübadelesi yardımıyla güçlendirmektir. Bu amaca hizmetle, geçen 26 sene içerisinde birçok yerli ve yabancı “Humboldt'lunun” katıldığı toplantılar düzenlenmiştir.

Türk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı (TADEV) Logosu

Türk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı (TADEV)

1993 yılında karşılıklı destek ve eğitim amaçlı kurulmuş bir Türk-Alman Vakfı olan TADEV’in 130’un üzerinde bulunan Mütevellileri, yüksek öğrenimini veya öğrenimini Federal Almanya'da tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. Vakfın amacı, Alman üniversitelerinden mezun olan kişilerin deneyim ve iş yetenekleri ile yurtdışı ilişkilerinden yararlanarak Türkiye’nin kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak. bu konularda Türkiye ile Almanya arasında işbirliği olanakları yaratarak ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.