Kilise ve Cemaatler

İstanbul’daki Protestan Cemaati Logosu

İstanbul’daki Protestan Cemaati

Almanya’dan göç eden protestan zanaatkâr ve tüccarlar 1843 yılında İstanbul’da protestan cemaatini kurmuşlardır. Ardı ardına bir hasta koğuşu (daha sonra Alman Hastanesi), bir okul (bugünkü İstanbul Alman Lisesi) ve bir kilise (günümüzde Kreuzkirche) kurulmuştur. Böylelikle bu cemaat yabancı kültürel kurumlar arasında İstanbul şehrinin en eski kurumu olup, „Türkiye’deki Almanca lisanında Protestan Cemaati“ (Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in der Türkei) ismini taşımaktadır.

Alman Katolik Kilisesi St. Paul internet sayfası resmi

İstanbul’daki Almanca Konuşan Katolik Cemaati

Konstantiniyye’nin fethinden sonra da şehirde Almanca lisanında katolik tarikatı mensubu rahipler yaşamış ve inananlarına papazlık görevi yapmaya devam etmişlerdir. İstanbul’daki apostolik papazlık vekilliğine bağlı olan Almanca konuşan Katolik St. Paul Cemaati merkez olarak varlığını 1964 senesinden beri sürdürmektedir.