Alman Kimlik Belgesi

neuer Personalausweis Fotograf büyültme (© Bundesministerium des Innern) Alman Kimlik Belgesi başvurusu için şahsen Büyükelçiliğe müracaat etmeniz gerekmektedir. Aşağıda sıralanan evrakları tamamladıktan sonra lütfen randevu alınız. Pasaport ve Kimlik sayfasından randevu sistemimize ulaşabilir ve yurtdışı temsilciliklerimizle teması sağlayabilirsiniz.

Büyükelçilik, ilk başvurudan sonra tamamlayıcı amaçla evrak gönderildikten sonra, evrakın ulaşıp ulaşmadığının sorulmamasını rica eder. Bu tür sorularınıza zaman darlığından cevap verilmesi mümkün değildir.  Almanya'nın Türkiye'deki temsilcilikleri zaten gerekli durumlarda ilgili başvuru sahibi veya onun yasal temsilcisi ile temasa geçecektir.

Alman Kimlik Belgesi: Geçerliliği
24 yaş altı kişiler için  6 yıl
24 yaş üstü kişiler için 10 yıl

Geçerlilik tarihi sona eren kimlik belgesinin uzatılması mümkün değildir, dolayısıyla mutlaka yeni bir kimlik başvurusunda bulunulmalıdır. Yeni kimlik belgeleri Berlin`deki Devlet Matbaasında basılmaktadır. Kimliğin üretilmesi ve gönderilmesi dahil yaklaşık olarak 6 ila 8 haftalık bir işlem süresi gözönünde bulundurulmalıdır. Lütfen bu süreyi kimlik başvurusunda bulunma planlarınızı yaparken dikkate alınız.

Kuzey Irak`ta ikamet eden başvuru sahiplerinin gerekli evrakları hazırladıktan sonra önce Erbil`deki Başkonsolosluğa müracaat etmeleri rica olunur.

Başvuru

Başvurunuzun işleme alınabilmesi için aşağıda sıralanan belgeler ve birer adet fotokopileri gereklidir. Bazı durumlarda ilave belge talep edilmesi de mümkündür.

 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu
 • Şimdiye kadar kullandığınız Pasaport, Çocuk Kimliği/Çocuk Pasaportu veya Kimlik Belgesi
 • Almanya`da doğduysanız, Alman Doğum Belgesi (Geburtsurkunde) veya nesep belgesi
 • Türkiye`de doğduysanız, Nüfus Müdürlüğünden alacağınız Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A)
 • Almanya`da evlendiyseniz, Alman Evlenme Belgesi
 • Türkiye`de evlendiyseniz, Nüfus Müdürlüğünden alacağınız Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B). Dikkat! İstenen „Aile veya Evlenme Cüzdanı“ değildir.
 • Evlendikten sonra kullanmakta olduğunuz soyadınıza ilişkin belge
 • 2 adet biyometrik özelliklere sahip vesikalık resim (yan taraftaki sayfa „vesikalık resimler“)
 • Almanya`da ikameti sonlandırdığınıza dair belge
 • Büyükelçiliğin görev çevresinde ikamet etmekte olduğunuzu kanıtlamak için geçerli „İkamet Tezkeresi“
 • Sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş olmanız durumunda Alman vatandaşlığını kazandığınıza dair belge (Einbürgerungsurkunde)
 • Nüfus Müdürlüğünden alacağınız vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Müdürlüğünden alacağınız İkametgah/Yerleşim Belgesi
 • Mavi Kart veya eski adıyla Pembe Kart
 • Şayet 01.01.2000 tarihinden önce tekrar Türk vatandaşlığına geçtiyseniz Emniyet Müdürlüğünden alacağınız „Giriş-Çıkış Belgesi“
 • Pasaportun çalınmış veya kaybedilmiş olması halinde; Karakola yaptığınız kayıp ihbarı ve Emniyet Müdürlüğü`nden „Giriş-Çıkış Belgesi“
 • Reşit olmayan kişilerde ek olarak aşağıda sıralanan belgeler gereklidir.
 • Anne babanız Almanya`da evlendiyse, Alman Evlenme Belgesi
 • Türkiye`de evlendilerse, Nüfus Müdürlüğünden alacağınız Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formül B). Dikkat! İstenen „Aile veya Evlenme Cüzdanı“ değildir.
 • Evlendikten sonra anne babanızın ve icabında sizin kullanmakta olduğunuz soyadına ilişkin belge
 • Babalık tanıma senedi ve annenin onayı
 • Velayet kararı ve/veya anne babanın kesinleşmiş boşanma kararı
 • Velayet sahibi kişilerin kimlikleri

Harçlar

24 yaşını doldurmayan başvuru sahipleri
24 yaş üstü başvuru sahipleri için
Almanya`da artık ikametiniz yoksa
53,00 Avro
59,00 Avro
Almanya`da ikametiniz varsa
66,00 Avro
72,00 Avro
Online-Kimlik işlevinin sonradan devreye sokulması
12,00 Avro
PIN kodunun değiştirilmesi
12,00 Avro
Kimliğin tekrar kullanıma açılması
12,00 Avro

Harçları Avro olarak nakit veya kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.

Başvurunuzun, gerekli evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmiş ve harçların da ödenmiş olması durumunda ancak işleme alınabileceğini lütfen dikkate alınız.

Kimlik Belgesi Kanunu`na göre başvuru sahibi, kimliğinin ve Alman vatandaşlığının ispatı için gerekli her türlü belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedir. Bu arada başvuru sahibine son kimlik veriliş tarihinden sonra, Alman vatandaşlığını kaybetmiş olup olmadığına ilişkin hususlar da araştırılmaktadır.

Alman vatandaşı bir bayanın Türkiye`de evlendikten sonra kimlik başvurusunda bulunması ve eşinin soyadını Alman Hukukuna göre de kullanmak istemesi halinde, kimlik belgesi düzenlenmeden önce, eşlerin ikisi de ortak soyadı kullanmak istediklerine dair beyanda bulunmaları gereklidir. Almanya`daki yetkili nüfus idaresinin soyadı beyanıyla ilgili işlemleri tamamlamasından sonra ancak Alman Kimlik Belgesi başvurusunun Devlet Matbaasına iletilmesi mümkündür.

Nüfus idarelerindeki işlem sürelerine Büyükelçiliğin etki etme imkanı bulunmamaktadır. Soyadı beyanı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sağ bölümdeki linkten ulaşabilirsiniz.

İşlevleri

Kimlik Belgesi elektronik chip içeren kredi kartı formatında çok fonksiyonlu bir karttır. Başvuru sahibinin talebiyle chipe vesikalık resmin yanı sıra ilave biyometrik güvenlik unsuru olarak parmak izlerinin de kaydedilmesi mümkündür. Bu biyometrik güvenlik unsurları sadece yetkili makamlar (örn. sınır kapılarındaki görevliler, polis) tarafından okunabilir. Ayrıca kimlik hamili elektronik kimlik işlevini kullanıma açtırabilir ve elektronik imza işlevinden de yararlanabilir.

Başvurunuz sırasında aşağıdaki beyanları vermek zorundasınız:

İlave biyometrik güvenlik unsuru olarak parmak izleriniz de kimlik belgenizin chipine kaydedilsin mi? Parmak izlerinizi kaydettirmemeniz sizin açınızdan herhangi bir dezavantaj getirmez.

Kimlik Belgenizin online işlevini devreye sokturmak istiyor musunuz? Bu işleve sahip bir kimlik belgesi ile online uygulamayı destekleyen internet uygulamalarında ve otomatlarda (kimlik belgesi üzerinde de bulunan logo işaretinden anlaşılır) kimliğinizi ispat edebilirsiniz. Örneğin internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde veya hizmet alımlarında kullanabilirsiniz. Bu bağlamda lütfen kimlik belgesi başvurusunda bulunmadan önce online kimlik işlevi ile ilgili hazırlanmış broşürü okuyunuz. İnternette online broşür linkinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Başvurunuz sırasında bu broşürü okuduğunuza dair beyan vermeniz gerekecek. Bu online kimlik işlevini dilediğiniz zaman kimlik belgeniz geçerli olduğu sürece Ankara`daki Büyükelçiliğin Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü tarafından veya kimlik belgesi düzenleme yetkisi olan herhangi bir devlet dairesi tarafından açtırabilir veya kapattırabilirsiniz.

İmza işlevine dair güncel bilgiye metinin sonunda ki listeden.

PIN kodunun girilmesi gerektiği her türlü değişiklik başvurusu için başvuru sahibinin şahsen müracaat etmesi gerekir. PIN kodunun değiştirilmesi (ki buna size verilen geçici ilk PIN kodunun değiştirilmesi de dahil), online kimlik işlevinin sonradan devreye sokulması veya kimlik belgesinin tekrar kullanıma açılması durumları örnek olarak verilebilir.

PIN-Mektubu

15 yaşını 9 ay geçen her başvuru sahibine Devlet Matbaası tarafından bir PIN-Mektubu gönderilir ve PIN ve PUK kodları ile birlikte kimlik belgesini kullanıma kapatmak için gerekli şifre iletilir. Online kimlik işlevini kullanmak istemeseniz de bu mektup size gelecektir ve mektubu saklamalısınız.

Halen Almanya`da ikamet etmekteyseniz, PIN-Mektubunu doğrudan Almanya`daki adresinize veya Ankara`daki Büyükelçiliğin Pasaport İşleri Bölümü`ne gönderttirebilirsiniz.

Almanya`da ikametiniz yoksa, PIN-Mektubu Ankara`daki Büyükelçiliğin Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü`ne gönderilir. Bu durumlarda, kimlikteki ikamet bilgisi hanesine “Almanya`da ikameti bulunmamaktadır” açıklaması yazılır. Online işlevini kullanmak istiyorsanız böyle bir kaydın online kullanımı kısıtlayıp kısıtlamayacağını ilgili yerlere sorunuz.

Mektup Ankara`daki Büyükelçiliğe gönderilirse, PIN-Mektubu sadece kimlik hamiline şahsen elden teslim edilir. Başka bir kişiye, vekaleti olsa dahi, bu mektup teslim edilmez. PIN-Mektubunun Ankara`daki Büyükelçiliğin Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü tarafından posta yoluyla gönderilmesi ise ancak masraflar ve gönderi riskinin başvuru sahibi tarafından üstlenilmesi koşuluyla mümkün olabilir.

İşlem Süresi

Kimlik Belgesi için gerekli işlem süresi altı ila sekiz haftadır.

Teslim Alma

Kimlik Belgesi aşağıdaki koşullarda teslim edilir:

Yukarıda belirtilen PIN-Mektubunu aldığınızı Ankara`daki Büyükelçiliğin Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü`ne teyid etmeniz gerekir.

PIN-Mektubunu almadıysanız, Kimlik Belgesinin online kimlik işlevi devre dışı alınmış olarak teslim almaya karar verirseniz (online kimlik işlevi daha sonra da devreye sokulabilir).

Şayet bir PIN-Mektubu almadıysanız, alternatif olarak yeni bir kimlik belgesi isteme hakkına sahipsiniz.

Kimlik Belgenizi ve icabında PIN-Mektubunuzu Pazartesi Cuma günleri arasında saat 8:30 ila 11:30 arasında Ankara`daki Büyükelçiliğin Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü`nden teslim alabilirsiniz. Bunun için lütfen öncesinde yukarıda belirtili telefondan randevu alınız ve gelirken beraberinizde eski kimlik belgenizi de getiriniz (veya daha önce kimlik belgesi almadıysanız pasaportunuzu getiriniz). Kimlik Belgesini ve PIN-Mektubunu aynı anda teslim alırsanız, kimliğinizi ve gizli şifrenizi aynı anda beraberinizde bulundurma riskinin mesuliyeti size aittir.

Kimlik Belgenizi yazılı vekalet vermek suretiyle başka bir kişiye de teslim aldırabilirsiniz. Geçici PIN kodunu değiştirebileceğiniz bir cihaza sahipseniz Kimlik Belgenizi adresinize gönderttirme imkanına da sahipsiniz. Bunun için başvurunuz sırasında adresinize göre düzenlenmiş bir kargo iade zarfı da teslim etmeniz gerekir.

Başkaca sorularınız olması halinde Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği memnuniyetle yardımcı olmaya hazırdır.

Bilgi Notları ve Başkaca Sayfalar

Daha ayrıntılı bilgiye ise aşağıdaki internet sayfasından ulaşabilir veya dosyalara göz gezdirebilirsiniz (Almanca).