Türkiye`de evlenme

Hochzeitskleid und Schuhe des Bräutigams Fotograf büyültme (© dpa/pa) Türkiye`de evlenmek mi istiyorsunuz? Tebrik ederiz! Gerekli formaliteler hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Genel

Almanya´nın Türkiye´deki temsilciliklerinde görevli bir memur huzurunda evlilik yapılması mümkün değildir.

Türk Medeni Kanunu´na göre yapılan resmi evlilikler Almanya´da tanınmaktadır. İmam nikahları tanınmamaktadır.

Belediyelere bağlı evlendirme memurluğunda görevli evlendirme memurunun yanı sıra Türkiye´de nüfüs idaresi müdürleri de nikah kıymaya yetkilidirler. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde, 29.04.2006 tarihinden beri, nikahın muhtarlar tarafından kıyılması mümkün değildir.

Bir Alman uyruklu ile Türk uyruklunun Türkiye´de evlenmek istemeleri halinde, Türkiye´deki evlendirme memurlukları Alman uyruklu nişanlıdan 05.09.1980 tarihli evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin sözleşmeye göre hazırlanmış uluslararası bir evlenme ehliyet belgesinin ibraz edilmesini talep etmektedirler.

Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi

„Evlenme Ehliyet Belgesi“ başlığı altındaki bilgilere ekranın sağ tarafından ulaşabilirsiniz.

Türkiye´de yapılacak evlilikle ilgili bilgi

Evlilikle ilgili ayrıntılı bilgiler mutlaka nikahın kıyılacağı evlendirme memurluğundan öğrenilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı´ndan alınan bilgiye göre, Türkiye`de bir evlendirme memurluğunda evlenmek isteyen yabancı uyrukluların yetkili evlendirme memurluğuna aşağıda belirtili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler bir Türkle evlenmek isteyen yabancılar için de geçerlidir.

 • T.C. nüfus cüzdanı (sadece Türk uyruklular için)
 • Nüfus cüzdanı örneği-resimli (sadece Türk uyruklular için)
 • Nüfus kayıt örneği (sadece Türk uyruklular için)
 • Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu
 • 5 (beş) adet vesikalık resim (renkli ve altı aydan eski olmamalı)
 • Yabancı uruklu kişinin memleketindeki yasalara göre evlenmesinde engel olmadığını belgeleyen evlenme ehliyet belgesi (yabancı uyruklular için-bkz. yukarıdaki açıklamalar)
 • Pasaport (yabancı uruklular için geçerli), noter onaylı tercümesiyle birlikte
 • Ayrıca yabancı uyruklunun Türkçe bilmemesi durumunda nikah sırasında yeminli tercümanın hazır bulundurulması gerekmektedir

Vatandaşlık hakkında bilgi

Alman Vatandaşlık Kanunu´na göre evlilik yoluyla Alman vatandaşlığı ne kazanılır ne de kaybedilir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu´nun 16. maddesi aşağıdaki gibidir: „Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.”

Dikkat! Alman Vatandaşlık Kanunu´nun 25/1 maddesine göre, başvurmak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını, örneğin Türk vatandaşlığını, kazanan bir Alman kendiliğinden Alman vatandaşlığını kaybeder.

Yanızca yabancı ülke vatandaşlığına geçmeden önce, Alman vatandaşlığınızın korunmasına ilişkin izin alınmış olması durumunda Alman vatandaşlığını kaybetmezsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları “vatandaşlık işleri” başlığı altında bulabilirsiniz.

T.C. Evlilik Cüzdanı ve Evlenme Kayıt Örneği

Türkiye´de nikah kıyıldıktan hemen sonra evlendirme memuru tarafından uluslararası geçerli bir „Aile Cüzdanı“ verilir. Bu aile cüzdanı 12.09.1974 tarihli CIEC Anlaşması temelinde düzenlenmektedir. Fakat bu aile cüzdanı Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır, zira Almanya Federal Cumhuriyeti bu anlaşmaya taraf olmamıştır.

Evliliğinizi belgeleyebilmek için tedbiren bir kaç adet uluslararası geçerli bir evlenme kayıt örneği - Formül B tanzim ettirmeniz gerekir. Evliliğiniz nüfus kayıtlarına işlendikten sonra herhangi bir nüfus müdürlüğünden bu evlenme kayıt örneğini temin edebilirsiniz. Bu belge Almanya´nın da taraf olduğu „Nüfus kayıtlarından çok dilli örneklerin çıkarılmasına ilişkin 08.09.1976 tarihli Sözleşme“ temelinde düzenlenmektedir.

Türkiye`deki evliliğinizin soyadı hukuku bakımından etkileri

Alman eşler tarafından Türk evlendirme memuru huzurunda verilen soyadına ilişkin beyanlar Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır. Bu yüzden, örneğin kadın Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerinden birine müracaat edip, kocasının soyadıyla yeni bir pasaport verilmesini talep ederse, önceden çift ya Almanya´da ikamet ettikleri yerdeki nüfus idaresine ya da Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerinden birine gidip bununla ilgili bir ülke hukuku belirledikten sonra ortak bir soyadı belirlemeleri gerekir (başvuru formlarına ekranın sağ tarafından ulaşabilirsiniz, imza tasdiki için 25,-- Euro ve fotokopi tasdiki için de 10,-- Euro harç alınmaktadır). Bu işlemle birlikte yeni soyadınıza göre, yeni pasaport başvurusunda da bulunabilirsniz.

Ülke hukuku ve soyadı belirleme işlemi için aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:

 • Karı kocaya ait kimlik belgeleri
 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği „Formül B“
 • Eğer eşlerden biri veya ikisi de Türk vatandaşı ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı iseler tam tekmil ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Eşlerden biri Alman vatandaşlığına alınmış ise, vatandaşlığa alınma belgesi
 • Varsa, kesinleşmiş boşanma kararı
 • Almanya´daki ikamet iptal edildiyse, buna ilişkin belge (Abmeldebescheinigung)
 • Soyadı belirleme işleminden etkilenecek olan çocukların doğum kayıt örnekleri (Türkiye´de doğan çocuklar için Formül A)

Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliği, soyadınıza ilişkin vereceğiniz beyanı Almanya`daki yetkili nüfus idaresine gönderir. Yeni soyadı ile ilgili Almanya`dan onay geldikten sonra yeni soyadına göre talep edilen pasaport teslim edilebilir.

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte dış temsilciliklerimizin sahip olduğu bilgi ve değerlendirmeleri yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.