Tescilli Hayat Arkadaşlığı

CASUAL BUSINESS Fotograf büyültme (© colourbox.com)

Tescilli Hayat Arkadaşlığı ne anlama geliyor?

Aynı cinsiyetteki iki kişinin uzun süreli bir partnerlik oluşturmasıdır. Yetkili makam huzurunda verilen karşılıklı beyanlarla bu hayat arkadaşlığı tescil edilir. Birçok konuda tescilli hayat arkadaşlığı aslında evliliğe benzemektedir. Her ikisi de aynı soyadı kullanabilir ve partnerlerin birbirlerine karşı nafaka yükümlülüğü vardır. Bir hayat arkadaşlığı sözleşmesi yapılabilir ve edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı bir mal rejimi de tercih edilebilir. Tescilli Hayat Arkadaşlığının yasal dayanağını Aynı Cinsiyetten Birlikteliklere Yönelik Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Kanunu veya Hayat Arkadaşlığı Kanunu olarak da bilinen 06.02.2005`te değiştirilen 16.02.2001 tarihli kanundur.

Kimler Tescilli Hayat Arkadaşlığı kurabilir?

Aynı cinsiyetten olan iki kişi, reşit olmaları ve başka evlilikleri veya hayat arkadaşlıkları olmamaları koşuluyla tescilli hayat arkadaşlığı kurabilir. Aralarında doğrudan bir akrabalık bağı olmamalı ve kardeş veya üvey kardeşlik olmamalı. Farklı cinsiyetten iki kişinin ise tescilli hayat arkadaşlığı kurması mümkün değildir.

Hangi makam yetkilidir?

Almanya Federal Cumhuriyeti´nde kurulacak yeni bir tescilli hayat arkadaşlığının tescili konusunda müstakbel partnerlerin ikamet edecekleri yer belirleyicidir. Eğer partnerlerden hiçbirinin Almanya´da resmi ikameti bulunmuyorsa, bu konuda yetkili herhangi bir makama başvurabilirler.

Hayat arkadaşlığının tescilini evlendirme memuru yapar. Ancak Hayat Arkadaşlığı Kanunu´nun 23. maddesi bir istisna tanımaktadır. Buna göre eyaletlerde 01.01.2009 tarihinde yürürlükte olan ve evlendirme memurundan başka bir kurumu yetkili kılan bir düzenleme varsa, bu düzenleme baki kalmaktadır. Eyaletler ayrıca çıkaracakları yasal düzenlemelerle beyanı tasdik edecek başka kurumlar da tayin edebilir. Bu imkandan bugüne kadar sadece Bavyera Eyaleti yararlandı. Bavyera´da evlendirme memurlarının yanısıra noterlerde de sözkonusu tescil işlemi yapılabilmekte. Gelecekte başka eyaletler de benzer düzenlemeler yapabilir.

Almanya`nın dış temsilciliklerinde hayat arkadaşlığı tescil edilir mi?

Hayır

Tescilli hayat arkadaşlığı kurmak için hangi belgeleri ibraz etmemiz gerekir?

Hayat arkadaşlığı kütüğüne tescil edilmek için gerekli belgelerin listesine sağdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen yine de ilgili makama ilave belgelerin gerekli olup olmadığını sorunuz.

Bir Alman vatandaşı yabancı uyruklu partneriyle tescilli hayat arkadaşlığı kurabilir mi?

Evet. Yabancılar ve Vatandaşlık Kanununa göre hayat arkadaşlığı kurmak isteyenlerle evlenmek isteyenler aynı haklara sahiptirler.

Hayat arkadaşları aynı soyadı kullanabilirler mi?

Evet. Nikahlı eşler gibi hayat arkadaşları da ortak soyadı kullanabilirler. Buna dair gerekli soyadı beyanı hayat arkadaşlığı tescili sırasında verilebildiği gibi daha sonra da verilebilir. Buna dair beyan Almanya`nın dış temsilciliklerinde de verilebilir. Beyan, resmî makam tarafından tasdik edilmeli ve belge Almanya`da ilgili makama ulaştıktan sonra da işlem geçerlilik kazanır.

Yabancı uyruklu partnerim benim yanıma yerleşmek amacıyla aile birleşimi başvurusunda bulunabilir mi?

Evet. Nikahlı eşler için geçerli şartlar hayat arkadaşları için de geçerlidir. Vize Bölümüne ait buna ilişkin bilgilere sağdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Hayat arkadaşları evlat edinebilir mi?

Hayır, henüz edinemezler. Hayat arkadaşlarının birlikte evlat edinmesi mümkün değildir, fakat art arda aynı çocuğu evlat edinebilirler veya kişi, partnerinin öz çocuğunu evlat edinebilir.

Tescilli hayat arkadaşlığı nasıl sonlandırılır?

Tescilli hayat arkadaşlığı ancak mahkeme kararıyla sonlandırılabilir (Hayat Arkadaşlığı Kanunu Madde 15). Dava büyük ölçüde boşanmaya benzemekte. Hayat arkadaşları bireysel olarak mahkemeye başvurabildikleri gibi ortak başvuru da yapabilirler. Dilekçe şahsen verilmeli ve tasdik edilmiş olmalı (Almanya´da noter tasdikli, yurtdışında konsolosluk tasdiki).

Başkaca sorularınız olursa, telefon, e-posta veya iletişim formu vasıtasıyla sizin için yetkili dış temsilciliğe ulaşabilirsiniz.

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte dış temsilciliklerimizin sahip olduğu bilgi ve değerlendirmeleri yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

Başkaca Bilgiler

Familie_Portrait Fotograf büyültme (© www.colourbox.com)

Gerekli olan evraklara ilişkin listeye Berlin Evlendirme Dairesi'nin sayfasından ve aile birleşimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bilgi notundan ulaşabilirsiniz.