Almanya’dan Adli Sicil Kaydı Temini

Fotograf büyültme

Almanya´dan Adli Sicil Kaydı

Emniyetten alınan ve sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı yeşil renkte özel bir kağıda basılı, ilgili kişinin sabıkasının olup olmadığını gösteren bir belgedir.

14 yaşını bitiren herkese başvurusu üzerine

  • şahsi amaçları için veya
  • bir Alman devlet dairesine ibraz edilmek üzere adli sicil kaydı verilir.

Adli sicil kaydı için şahsen ya da ilgili kişinin yasal temsilcisi tarafından başvuruda bulunulmalıdır. Yasal temsilci, temsil yetkisini belgelemek zorundadır. Başvuru sahibinin ya da temsilcisinin başka bir kişi tarafından, avukatı da olsa, temsil edilmesi mümkün değildir. Adli sicil kayıtları sadece Almanca dilinde düzenlenmektedir.

Başvuru

Yurt dışında ikamet edenler yazılı başvurularını doğrudan şu adrese yapabilirler: Bundesamt für Justiz, Bundeszentralregister, Referat IV 2, 53094 Bonn. Kimlik bilgileri ve imza tasdikli olmalıdır. Tasdik işlemi Almanya´nın dış temsilciliği ve yabancı bir makam veya noter tarafından yerine getirilmiş olabilir. Sadece pasaport fotokopisinin tasdik edilmiş olması yeterli değildir.

Dilekçe şu bilgileri içermelidir: Başvuru sahibinin; adı, soyadı, doğumda aldığı soyadı, doğum yeri ve tarihi, vatandaşlık bilgisi ve kendi veya yasal temsilcisinin imzası. Ayrıca başvuru sahibinin (icabında yasal temsilcisinin) ikamet adresi belirtilmelidir. Adli sicil kaydı resmi makam için isteniyorsa, yetkili makamın adresi ve dosya numarası ile ne amaçla kullanılacağı da belirtilmelidir. Federal Adalet Dairesi´nin (Bundesamt für Justiz) internet sayfasındaki formun (alternatif olarak İngilizce ve Fransızcası da mavcut) doldurulup çıktı alınması tavsiye olunur (bkz. aşağıda).

İmza Tasdiki

Kimlik bilgileri ve imza tasdikli olmalıdır. Böyle bir resmi tasdik işlemi Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerince yapılabilir (işlem harcı: 20,- Euro´dur). Sorularınızla ilgili veya randevu almak için Almanya´nın yetkili dış temsilciliğine başvurunuz.

Harç

İmza tasdiki harcından bağımsız olarak her bir adli sicil kaydı için 13,- Euro harç ödenmesi gerekmektedir.

Adli sicil kaydı harçları Federal Adalet Dairesinin (Bundesamt für Justiz) Deutsche Bundesbank´ın Köln Şubesindeki aşağıdaki hesabına havale edilmelidir:

Deutsche Bundesbank - Filiale Köln, IBAN-Nr.: DE49370000000038001005, BIC/Swift-Nr.: MARKDEF1370

Açıklama olarak, varsa dosya numarası veya başvuru sahibinin adı ve soyadı yazdırılmalıdır. Harç yatırıldıktan sonra veya ödeme dekontu ibraz edildikten sonra adli sicil kaydı düzenlenir ve tasdik işlemi yapılır.

Harç miktarı mahsup çekiyle de ödenebilir. Çekin Euro olarak düzenlenmiş olması ve Alman Bankaya ait olması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Federal Adalet Dairesi´nin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Düzenleme ve Gönderim

Adli sicil kaydı Federal Adalet Dairesince verilir.

Adresi şöyledir:

Bundesamt für Justiz

-Bundeszentralregister-

Sachgebiet IV21/IR

53094 Bonn

Özel amaçla kullanılacak adli sicil kayıtlarını Federal Adalet Dairesi sadece başvuru sahibine, gerekirse yurt dışı adresine de gönderir. Resmi makama verilecek adli sicil kaydı ise ilgili makama doğrudan gönderilir.

Türkiye`den Adli Sicil Kaydı

Yabancı olarak Türkiye`den de adli sicil kaydı alabilirsiniz. Adli sicil kaydını Adliye Saraylarında Cumhuriyet Başsavcılıklarından talep edebilirsiniz.

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte Büyükelçiliğin sahip olduğu bilgileri ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

Başkaca ayrıntılı bilgiye (Almanca) ve güncel olarak kullanılmakta olan dilekçe örneğine Federal Adalet Dairesi´nin web sayfasından ulaşabilirsiniz (sağda).