Fotokopi Tasdiki

Dokumentenunterzeichnung, (c) colourbox.com Fotograf büyültme (© colourbox.com) Fotokopi tasdiki işleminde, fotokopi üzerine, aslının aynı olduğunu belgeleyen bir şerh uygulanır. Belgeye Almanya´daki bir işlem için ihtiyaç duyuluyorsa, Almanya´nın dış temsilciliklerince de fotokopi tasdiki yapılabilmekte. Ayrıca Almanya´nın fahri konsoloslarınca da fotokopi tasdiki yapılmakta.

Bu işlem için belge aslı ve ihtiyaç duyduğunuz kadar fotokopisi, kimliğiniz ve işlem harcı ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.

Dilediğiniz kadar fotokopi tasdiki yapılabilir.

Fotokopi tasdiki belgenin doğruluğunu teyit etmez.

Toplam 10 sayfaya kadar olan evrakın fotokopi tasdiki için 10,- Euro işlem harcı alınır. Onuncu sayfadan sonra her bir sayfa için ilave 1,- Euro tasdik harcı alınır. Evrak kaç sayfa olursa olsun, ilk tasdik işleminden sonra yapılan, örneğin ikinci veya üçüncü fotokopi tasdikinin her biri için sadece 5,- Euro ücret alınır.

Almanya´da öğrenim gören öğrencilerden veya öğrenim başvurusunda bulunanlardan, Almanya´daki yüksek öğrenim için ihtiyaç duydukları fotokopi tasdiki için işlem ücreti alınmaz.

Not: Türkiye'deki noter ve yüksek öğretim kurumlarınca yapılan fotokopi tasdikleri de, gerekli koşulların yerine getirilmiş olması durumunda, genellikle Almanya'daki üniversite başvurularında kabul edilmektedir. Bkz: http://www.uni-assist.de/standards.html