Nüfus Kayıt Örneği, Mahkeme Kararı ve Apostil Tasdik Şerhi Temini

Apostille Fotograf büyültme (© www.apostille-service.de) Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilcilikleri esasen özel şahıslar adına nüfus kayıt örneği veya herhangi bir mahkeme kararı (Alman veya Türk mahkeme kararı fark etmez) temin etmez.

1. Türk Nüfus Kayıt Örnekleri

En önemli Türk nüfus kayıt örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

Uluslararası Doğum Kayıt Örneği – Formül A

Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği – Formül B

Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği – Formül C

Nüfus Kayıt Örneği

Aile Cüzdanı

Anılan örneklere ilişkin açıklama

1.-3. Belgeler: Yukarıda sıralanan ilk üç belge, 08.09.1976 tarihli Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu´nun Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşmesi temelinde düzenlenen belgelerdir ve Almanya´da tercümesiz ve Apostil Tasdik Şerhi de olmaksızın geçerlidir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Almanya Federal Cumhuriyeti anılan sözleşmeye taraftır.

4. Belge: Nüfus Kayıt Örneklerinin ise Almanya´da tanınması için yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve Apostil Tasdiki (bkz. aşağıda) yapılmış olması gerekir.

5. Belge: 1984´ten beri Türkiye için 13.09.1974 tarihli Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmesi geçerlidir. Buna göre nikah memuru tarafından hemen nikahtan sonra evliliğin belgelenmesi amacıyla Aile Cüzdanı verilmektedir. Almanya Federal Cumhuriyeti bu sözleşmeyi henüz imzalamamıştır, bu nedenle Aile Cüzdanının Almanya´da tanınması için yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve Apostil Tasdiki (bkz. aşağıda) yapılmış olması gerekir.

2. Nüfus Kayıt Örneklerinin Temini

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre yurt dışında yaşayan Türkler veya Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar, bulundukları ülkedeki Türkiye´nin dış temsilciliği aracılığı ile şahsen nüfus kayıt örneklerini temin etmelidirler. Almanya´nın dış temsilciliklerine kişisel verilerin gizliliği nedeniyle nüfus kayıt örneği veya Türk vatandaşlarının nüfus olaylarına dair herhangi bir bilgi verilmemektedir.

İhtiyaç duyulan nüfus kayıt örneği Türkiye´de herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınabilmekte: Nüfus müdürlüklerince aşağıda sıralanan kişilerin başvuruda bulunmaları halinde belge düzenlenmektedir:

Kişinin kendisi

Eşi

Velisi

Vasisi

Çocukları, torunları veya anne-babası, büyük anne-babası

Vekalet sahibi temsilcisi (örn. Türk avukatlar)

(İlgili mevzuat: 25.04.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu´nun 44. maddesinin 1/g fıkrası. Şayet bir avukat görevlendirmek istiyorsanız, bu web sayfamızda temsilciliklerimiz tarafından oluşturulan Almanca ve İngilizce bilen avukatlar listesini bulabilirsiniz.

3. Türk Mahkeme Kararlarının Temini

Türkiye´deki herhangi bir mahkeme kararının Büyükelçilik veya Almanya´nın diğer dış temsilcilikleri tarafından temin edilmesi mümkün değildir. İlgili kişinin bizzat kendisi veya Türkiye´de vekalet verdiği bir kişi tarafından (örn. avukatı) temin edilir. Almanya´daki bir yargılama süreci ile ilgili ihtiyaç duyulan Türkiye´deki mahkeme kararına Alman adli makamlarının adli yardımlaşma talebi vasıtasıyla ulaşılması mümkün olabilmektedir. Bu hususta ayrıntılı bilgiye davanın görülmekte olduğu mahkemeden ulaşabilirsiniz.

4. Türkiye´de Apostil Tasdik Şerhinin Temini

Türkiye´den aldığınız ve Alman makamlara ibraz edeceğiniz resmi belgelere (istisnalar için bkz. aşağıda) Apostil Tasdik Şerhi (bu tasdik şerhi büyükçe bir kaşe formatındadır) uygulanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 29.09.1985´ten beri yürürlükte olan „Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkında Lahey Sözleşmesi“ bu uygulamanın hukuki zeminini oluşturmaktadır.

Apostil için yetkili Türk makamından bu tasdik şerhini temin edebilirsiniz.

Sözleşme kapsamında resmi belge olarak kabul edilen belgeler şunlardır: Mahkeme veya adli makam evrakı, idari makam evrakı ve noter belgeleri (noter onaylı imza, tercüme ve fotokopi tasdikleri de dahil).

Belgenin doğruluğunu tasdik eden anılan sözleşmeye uygun Apostil Tasdik Şerhi Türkiye´de aşağıdaki makamlar tarafından verilir:

İdari makam evrakı ve noterden alınan belgeler için:

Belgenin düzenlendiği yerdeki kaymakamlık veya bazı durumlarda valilikten Apostil alınır.

Mahkeme evrakı için:

Ağır Ceza Mahkemesi Kuruluşu bulunan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanı

Adliye Encümeni Başkanı veya Ağır Ceza Mahkmelerinin bulunmadığı yerlerde, o yerin bağlı bulunduğu yerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları

Önemli uyarı: Apostil temini konusunda Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerinin yardımcı olması mümkün değildir. Bu tasdik şerhini şahsen veya vekalet verdiğiniz bir kişi aracılığı ile temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda belgenin tasdiki veya Apostili gerekmemektedir:

Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin 08.09.1976 tarihli Sözleşme temelinde düzenlenen uluslararası geçerli belgeler. Yani; Doğum Kayıt Örneği (Formül A), Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ve Ölüm Kayıt Örneği (Formül C),

Evlenme Ehliyet Belgeleri Verilmesine İlişkin 05.09.1980 tarihli Sözleşme temelinde hazırlanan uluslararası geçerli evlenme ehliyet belgeleri,

Türkiye´nin diplomatik veya konsüler temsilciliklerince verilen belgeler.

5. Alman Nüfus Belgesi, Mahkeme Kararı ve Apostil Tasdik Şerhi Temini

Büyükelçilik ve Almanya´nın Türkiye´deki diğer dış temsilcilikleri Almanya´dan nüfus kayıt örneği, ikamet belgesi, mahkeme kararı veya Apostil temini konusunda yardımcı olamazlar.

Bu konuda lütfen aşağıda belirtili yerlere müracaat ediniz:

Nüfus kayıt örnekleri ile ilgili olarak doğrudan Almanya´daki yetkili nüfus idaresine

İkamet belgesi için doğrudan Almanya´daki ikamet işlerinden sorumlu daireye

Mahkeme kararı için doğrudan yetkili mahkemeye.

Apostille ilgili ise doğrudan Almanya´daki yetkili makama müracaat edilmesi gerekir. Hangi makama müracaat etmeniz gerektiğini ise tasdik ettirmeniz gereken belgeyi düzenleyen makamdan öğrenebilirsiniz.

6. Suriye Nüfus Belgelerinin Tasdikine İlişkin Bilgi

Esasen Suriye´den alınan nüfus kayıt örnekleri ancak tasdik şerhi varsa Almanya makamları tarafından kabul edilmektedir. Fakat Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerinin Suriye´den alınan belgeleri tasdik edemeyeceğini dikkate alınız. Bu şekilde belge tasdiki işleminiz varsa, lütfen Almanya´nın Beyrut Büyükelçiliğine müracaat ediniz (bkz. sağda). 

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte Büyükelçiliğin sahip olduğu bilgileri ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

Almanya´nın Beyrut Büyükelçiliği

Schild_Deutsche Botschaft Fotograf büyültme (© www.colourbox.com) Almanya´nın Beyrut Büyükelçiliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.