Babalık Tanıma Senedi, Onay Beyanı ve Velayet Beyanı

Vaterschaftsanerkennung Fotograf büyültme (© dpa - Bildfunk)  

Evlilik dışı doğan çocuklarda genellikle önce hukuken çocuğun babasının kim olduğu tespit edilmelidir. Gerek Alman gerekse Türk hukukuna göre baba, yetkili makamlar huzurunda çocuğun babası olduğunu beyan etmesi gerekmekte.

Yetkili makam: Alman hukukuna göre bu beyan işlemi Almanya´da çocuğun bulunduğu yerdeki (veya çocuk henüz doğmadıysa, annenin ikamet ettiği yer) nüfus idaresi veya gençlik dairesi nezdinde yapılabilir. Ya da şayet çocuğun babası yurt dışında yaşıyorsa, bulunduğu ülkedeki Almanya´nın dış temsilciliğine de başvurabilir. Babalık tanıma senedi işlemi çocuk henüz doğmadan da yapılabilir. Bu işlem resmi belge niteliğinde olmalıdır. Yani konu incelenir, belge hazırlanır ve gerekli hukuki açıklamalarda bulunulur.

Annenin onay beyanı: Babalık tanıma senedinin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, annenin onayına ihtiyaç vardır. Anne, onayını aynı anda verebildiği gibi, onay beyanı babanın işleminden bağımsız olarak da yapılabilmekte. Örneğin, anne-babadan birinin Türkiye´de diğerinin Almanya´da olduğu durumlarda.

Velayet: Babalık tanıma senediyle, baba doğrudan velayet sahibi olmaz. Ortak velayet için, anne-baba velayet beyanında bulunmalı (bu işlem de resmi belge niteliğinde olmalı) veya birbiriyle evlenmelidirler. Çocuğun velayeti mahkeme kararıyla da düzenlenebilir.

Çocuğun soyadı: Alman hukukuna göre, babalık tanıma senediyle, çocuk otomtikman babasının soyadını almaz. Çocuğun babasının soyadını alması isteniyorsa, anne-baba tarafından soyadı beyanı verilmesi gerekmektedir.

Türk hukukuna göre babalık tanıma işlemi: Baba, çocuğu nüfusuna kaydettirerek Türk hukukuna göre çocuğun babası olduğuna dair gerekli işlemi yaptırmış olur ve bu şekilde yapılan babalık tanıma işlemi de Alman hukukuna göre geçerlidir. Bunu kanıtlamak için açıklamalı bir nüfus kayıt örneği tercümeli ve apostil tasdik şerhi ile birlikte ibraz edilebilir. Fakat çoğu zaman ayrıca anneden de yine onay beyanı alınması gerekmektedir.

Harç: Almanya´nın dış temsilciliklerinde yapılan babalık tanıma senedi ve onay beyanı işlemlerinden herhangi bir harç alınmaz. Fakat velayet beyanı için 65,- Euro işlem harcı alınır. Eğer işlem sırasında ilgili dış temsilciliğin tercümanı da hazır bulunması gerekirse 98,- Euro ücret alınır.

Gerekli belgeler:

Bahse konu resmi belgeler önceden hazır edilmesi gerekmekte. Bu nedenle aşağıda sıralanan belgelerin okunaklı fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğimize ulaştırmanızı rica ederiz. Bu belgeleri gönderirken mutlaka e-posta adresinizi ve size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası belirtiniz.

Önemli uyarı: Randevu almadan dış temsilciliklerimize müracaat etmeyiniz.

Babadan

 • T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. pasaportu. Baba eğer Alman vatandaşı ise, Alman pasaportu veya Alman kimlik belgesi
 • Babadan uluslararası doğum kayıt örneği – Formül A veya Babanın Almanya`dan alınan doğum belgesi
 • Baba Türk uyruklu ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı ise:
 • Tam Tekmil ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Bu belgede mümkünse çocuk da kayıtlı olmalı.
 • Baba sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş ise:
 • Vatandaşlığa alınma belgesinin fotokopisi
 • Anne-baba çocuk doğduktan sonra evlendilerse, Alman evlenme belgesi veya uluslararası evlenme kayıt örneği – Formül B´nin fotokopisi
 • Medeni duruma ilişkin bilgi
 • Adres ve cep telefonu ile sabit telefon numarası

Çocuktan

 • Alman doğum belgesi veya uluslararası doğum kayıt örneği – Formül A
 • Varsa çocuk pasaportunun fotokopisi
 • Hangi vatandaşlığa sahip olduğuna dair bilgi

Anneden

 • Adresini, medeni durumunu, doğum yerini, doğum tarihini ve vatandaşlığını belirten ikamet belgesi
 • Anne Türk vatandaşı ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı ise, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Anne, müracaatında paspaortunu veya kimlik belgesinin aslını ibraz etmeli
 • Anne, sonradan Alman vatandaşlığına alınmış ise, vatandaşlığa alınma belgesinin fotokopisi
 • Annenin medeni durumuna ilişkin belgeler, icabında boşanma kararı

Çocuk dünyaya gelmeden önce de babalık tanıma veya velayet beyanı işlemi yapılması mümkündür. Böyle bir durumda Büyükelçiliğe annenin gebeliğine ve öngörülen doğum tarihine dair belge ibraz edilmeli (sağlık raporu).

Büyükelçilik ve konsolosluklar gerektiğinde ilave belge talep etme hakkını saklı tutarlar.

Tercüman: Bahse konu işlem ve yapılan hukuki açıklamaları anlayacak derecede Almanca bilmeyenlerde tercümanın çağrılması zorunludur. Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerinde görevli tercümanlar sadace Türkçe-Almanca dillerinde tercüme hizmeti vermektedirler. Şayet yeterli ölçüde ne Almanca ne de Türkçe biliyorsanız, bu durumu lütfen işlem öncesinde belgeleri gönderirken bildiriniz. Bu durumlarda dışardan bir tercüman çağrılması gerekmekte. Tercüman masrafı başvuru sahiplerince karşılanmalıdır. Yeterli ölçüde Almanca veya Türkçe bilmediğiniz işlem sırasında tespit edilirse, işlem tamamlanamaz ve bu durumda tekrar gelmeniz gerekecektir. Bu yüzden, bu konunun işlem öncesinde çözümlenmesinde fayda var.

Randevu: Belgelerinizi ilgili dış temsilciliğimize ulaştırdıktan sonra, başvurunuz incelenir ve gerekli belge hazırlığı yapılır. Ardından randevu vermek üzere dış temsilciliğimiz sizinle temas kuracaktır. Lütfen randevusuz gelmeyiniz!