Katma Değer Vergisi Amacıyla İhraç ve Alıcı Belgesinin Düzenlenmesi

Ausfuhrbescheinigung Fotograf büyültme (© dpa - Report) Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilcilikleri bu bilgi notunda ticari amaçlı yapılmayan seyahatlerle ilgili ürün ihracına ilişkin belge (ihraç ve alıcı belgesi) başvurusunun koşullarına ve prosedürüne dair bilgi vermektedir. Bu belge Almanya´da satın alınan ürün için ödenen KDV miktarının iade alınabilmesi için gereklidir.

Genel olarak

İhraç ve alıcı belgeleri AB sınırlarından çıkış yapılan ilk dış sınırdaki gümrükte (havalimanı/hudut kapılarında) verilmektedir. Yalnızca istisnai ve gerekçeli durumlarda ihraç ve alıcı belgesinin dış temsilci­lik­lerimiz tarafından düzenlenmesi mümkündür. Bunun için belgenin neden ilgili hudut kapısındaki gümrükten temin edilmediğinin inandırıcı biçimde gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Belgenin dış temsilcilik­lerimiz tarafından düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru sırasında her bir fatura için 25,-- Euro harç alınmaktadır. Dış temsilciliklerimizin randevu sistemiyle ilgili bilgilerini lütfen dikkate alınız.

Başvuru sırasında satın alınmış ürünün gösterilmesi mecburidir.

Belge sadece alıcıya verilmektedir. Ürün, üçüncü bir şahıs tarafından satın alınmış ise belge düzenlenmesi mümkün değildir. Fatura üzerinde alıcının adı ve Türkiye`deki adresi yazılı olmalıdır.

KDV miktarının doğrudan Almanya´nın dış temsilcilikleri tarafından ödenmesi mümkün değildir.

Ayrıntılı olarak

Ticari amaçlı olmayan bir seyahatte satın alınmış olan ürün kişisel kullanıma dair ise ve şahsi bagaj dahilinde üçüncü ülkeye (yani, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere, ör. Türkiye) ihraç edilir ve orada kullanılır ya da tüketilirse böyle bir belgenin düzenlenmesi mümkün olabilir.

Alıcı, ürünü satın aldığı tarihte üçüncü ülkede (ör. Türkiye) ikamet ediyor olması gerekiyor ve ürün, satın alındığı ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar üçüncü ülkeye götürülmüş olması gerekir.

Satıcıdan veya onun görevlendirdiği şirketten vergi iadesi talebinde bulunabilmek için (ki, bu aslında hukuki anlamda satıcının kendi isteğiyle alıcıya yaptığı bir indirimdir), müşteri resmi belgelerle satın aldığı ürünü üçüncü bir ülkeye ihraç ettiğini (ihraç belgesi) ve ürünü teslim aldığı tarihte yabancı uyruklu alıcı (alıcı belgesi) olduğunu kanıtlaması gerekir. Her iki belge de ilgili formlarda bir örnekle gösterilmektedir („Ticari amaçlı yapılmayan seyahatlerle ilgili ürün ihracına ilişkin katma değer vergisi iadesi amacıyla ihraç ve alıcı belgesi“ = “ihraca yönelik bir kasa fişi“ veya „Global Refound Cheque“).

Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi rica olunur:

Almanya´da satın alınan ürünle ilgili katma değer vergisi iadesi amacına yönelik onay genellikle AB gümrük makamlarından temin edilmelidir. Yalnızca istisnai ve gerekçeli durumlarda ihraç ve alıcı belgesinin dış temsilciliklerden talep edilmesi mümkündür. Bunun için onay belgesinin neden gümrükten alınamadığının yazılı olarak açıklanması gerekir. Gerekçe için dış temsilciliklerimizden verilen form kullanılmalıdır.

Dış temsilciliğin böyle bir istisnai durumun var olduğunu tespit etmesi halinde, bundan sonraki prosedür AB sınırlarında gümrüklerdeki işlemin aynısıdır. Yani satın alınmış olan ürün gösterilmeli ve yurtdışında ikamet edildiği pasaporttaki ilgili kayıtla kanıtlanmalıdır.

İbraz edilen belge asılları yasaların öngördüğü şartları taşımalı, yani satıcının adresi, alıcının yurtdışındaki adresi ve ürünün tam olarak ne olduğuna dair bilgileri içermeli. Bu nedenle ürünü satın alırken „Global Refound Cheque“ veya „ihraca yönelik bir kasa fişi“ temin edilmesi tavsiye olunur. Normal kasa fişleri, satıcının adresini içermediğinden kabul edilememektedir.

Başka bir AB ülkesinde (yani Almanya dışında) satın alınan ürünler için Almanya´nın dış temsilciliklerinden ihraç ve alıcı belgesi temin edilmesi mümkün değildir.

Almanya´nın yurt dışı temsilcilikleri prensip olarak motorlu araçların ihracına dair belge düzenleme yetkisine sahip değildir.

Hususî motorlu taşıtların teçhizatı ve yedek parçalarına, eğer alıcı bunları şahsen yurt dışına ihraç ettiyse, vergi muafiyeti uygulanmamaktadır. Dolayısıyla motorlu araç teçhizatı ve yedek parçası için de ihraç belgesi verilmesi mümkün değildir.

Dış temsilciliklerimiz gerekli durumlarda ilave belge talep etme hakkını saklı tutarlar.