Seçimler

Fotograf büyültme (© dpa)

Yurtdışında yaşayan bir Alman vatandaşı olarak Almanya’daki seçimlerde oy kullanabilir miyim?

Evet. Federal Meclis (Bundestag) seçimlerinde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirsiniz. Daimi olarak yurtdışında bulunan ve Almanya’da ikamet kaydı olmayan Alman seçmenler genelde Almanya’daki Eyalet ve Belediye seçimlerinde oy kullanamaz. Bu hususla ilgili daha detaylı bilgiyi Eyaletlerin içişleri konularıyla ilgili makamlardan edinebilirsiniz. Bir seçim belli olduğunda, Almanya´nın dış temsilcilikleri vaktinde internet sayfaları vasıtasıyla seçim süreci hakkında bilgilendiriyor. Ayrıca “Bundeswahlleiter” (Alman Seçim Kurulu Başkanı) bilgilendirme yapıyor.

 

Seçimlere katılmak zorunda mıyım?

Hayır. Almanya’da seçme yükümlülüğü bulunmuyor. Oyunuzu kullanıp kullanmayacağınıza siz karar vereceksiniz.

 

Almanya’da ikamet kaydımın olup olmasını önemli mi?

Evet. İkamet kaydınızın olup olmaması hususu işlem sürecini etkiliyor.

Geçici olarak yurtdışında bulunan (örneğin uzun bir tatil nedeniyle) ve Almanya’da ikamet kaydı devam eden Almanlar Belediyeleri tarafından re’sen seçmen kütüğüne kaydedildiğinden seçme haklarını mektup yoluyla oy kullanarak yerine getirebilirler. Bu kişilere Almanya’daki ikamet adreslerine seçim hakkında bilgilendirme yazısı (Wahlbenachrichtigung) gönderilir. “Wahlbenachrichtigung” alındıktan sonra ikamet edilen belediye makamına mektup yoluyla oy kullanma (Briefwahl) konusunda başvuruda bulunmak mümkün. Seçimle oy kullanma talebi seçmen kâğıdı başvurusu (Wahlscheinantrag) doldurularak yapılır. Gerekli form seçim yetki belgesi başvurusunun (Wahlberechtigungsantrag) arkasında basılı olup, bu form kullanılarak yazılı, elektronik veya (telefon dışında) sözlü olarak soyadın, adın, doğum tarihinin ve ikamet adresinin bildirilmesiyle başvurulması mümkündür. Gelecek bir seçimle ilgili “Wahlbenachrichtigung” yazısı gelmeden yurtdışına çıkma durumunuz söz konusuysa, ikamet ettiğiniz belediyenin ilgili makamına başvurmanız tavsiye olunur.

Avrupa Birliği dışında bir ülkede (örneğin Türkiye’de yaşayan ve Almanya’da ikamet kaydı bulunmayan Almanlar, eğer diğer şartları yerine getirebiliyorsa (örneğin gerekli yaş sınırı gibi)

  • ya 14 yaşını doldurduktan sonra (yani 14. yaş gününden itibaren) Almanya’da en az kesintisiz 3 ay yaşamış ve Almanya’daki bu ikametinin üzerinden 25 yıl geçmemiş olması halinde
  • ya da diğer sebeplerden dolayı Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki siyasi duruma şahsi olarak ve doğrudan bir aşinalığa sahip ve bu durumdan etkilenmekte olanlar

oy kullanabilirler.

Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki siyasi durumla ilgili gerekli aşinalık münferit durumda şahsi tecrübeyle ve dolaysız sahip olunmalıdır. İletişim araçlarıyla elde edilen pasif bilgilenme örneğin yurtdışındaki Alman dilinde yayın yapan medyayı takip etmek yeterli görülmemektedir.

Siyasi duruma olan gerekli alaka örneğin yurtdışında yaşayan Alman vatandaşının güncel olarak Alman egemenlik erkine bağlı olmasıyla ispat edilebilir. Ancak bununla kısıtlanamaz.

Böyle bir durumda ilgili Alman vatandaşının yurtdışında şahsen ve dolaysız olarak Almanya’daki siyasi durum hakkında ne şekilde ve hangi yöntemle bilgi sahibi olduğunu ve hâlihazırda etkilendiğini ayrı bir kâğıt kullanarak gerekçelendirmelidir.

Hangi yaştan itibaren oy kullanma hakkına sahibim?

18. yaşın tamamlanmasıyla birlikte.

Seçimlere nasıl katılabilirim?

Katılım için ön koşul her seçim öncesi yurtiçinde (yani Almanya’da) ilgili Belediye (Gemeinde) tarafından oluşturulan seçmen kütüğüne kayıt olunmak için yapılan başvurudur. Yurtdışında yaşayan bir Alman vatandaşı, seçmen kütüğüne kayıt olmak için yaptığı başvuruda belediye makamı nezdinde yeminli bir beyan vererek seçmen yetki belgesinin (Wahlberechtigung) olduğunu kanıtlamalıdır. Başvuru formları genelde yapılacak seçimler öncesinde vaktinde aşağıdaki makamlar/yollar üzerinden temin edilebilir.

  • Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Başkonsoloslukları veya Konsoloslukları
  • Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki belediye veya ilçe makamlarındaki seçim dairelerinden  (Stadt- unda Kreiswahlleitungen)
  • Bundeswahlleiter (Federal Yüksek Seçim Başkanından), Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Postafach 17 03 77, 53029 Bonn, Germany veya destatis%27%de,bundeswahlleiter-bonn mail adresinden.

Uyarı: “Bundeswahlleiter”e iletilen başvurular seçmen kütüğüne kayıt olunduğu anlamına gelmez!

Başvurular ve belgelerin gönderilmesinden seçmenlerin kendileri sorumludur. Almanya´nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri bunları Almanya’ya göndermemektedir.

 

Başvuru için hangi süreyi dikkate almam gerekir?

Seçmen kütüğüne kayıt olma başvurusu en geç seçime 21 gün kala Almanya’daki yetkili belediye makamına orijinal haliyle ulaşmalıdır. Sürenin uzatılması mümkün değildir. Bu nedenle gerekli başvuru belgeleri mümkün olduğunca erken zamanda belediye makamına gönderilmelidir.

 

Başvurunun geç kaldığı durumlarda özellikle de Avrupa dışında bir ikamet yeri söz konusuysa, başvuru belgelerinin uçak postasıyla (Priority/Prioritaire) veya “uluslararası özel uçak” (Eil International) olarak gönderilmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde seçmen belgelerinin gönderilmesinde uçak postasının kullanılmasının istenmesi ve oy zarfının (Wahlbreif) da aynı yolla iade edilmesi tavsiye edilir. “Wahlbrief”lerin sadece yurtiçinde (yani Almanya’da) ücretsiz gönderilmesi mümkündür. Yurtdışından Almanya’ya yapılan gönderilerle ilgili ek masrafı seçmenlerin üstlenmesi gerekmektedir.

 

Örneğin “Deutsche Post AG”nin posta işlem süreleriyle ilgili bilgi mevcuttur (metnin sağına bakınız).

 

Başvuru ne şekilde yapılmalıdır?

Seçmen kütüğüne kayıt olma başvurusu şahsen ve el yazısıyla yapılmalı, başvuruda bulunan kişi tarafından imzalanmalı ve orijinal olarak ilgili belediye makamına (Gemeinde) iletilmelidir. E-posta veya faks ile iletilen başvuru belgeleri kabul edilmemektedir.

 

Hangi Belediye (Gemeinde) yetkilidir?

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde en son kayıtlı olduğunuz belediye ise yetkili olan belediye makamıdır.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde hiçbir zaman ikamet kaydı olmayan Almanlar için Müllerstraße 146, 13353 Berlin adresinde bulunan Bezirksamt Mitte von Berlin, Bezirkswahlamt yetkilidir.

 

Seçmen yetki belgesinin (Wahlberechtigung) verilmesine hangi makam karar vermektedir?

Yetkili belediye makamı (Gemeinde) karar vermektedir. Kararla ilgili itiraz yazılı veya bir tutanakla belediye nezdinde yapılabilir. İtirazın akabinde belediye tarafından verilen karara ise tebligattan sonra iki gün içinde İlçe Seçim Başkanına (Kreiswahlleiter), ilçe olmayan şehirlerde (kreisfreie Stadt) Şehir Seçim Başkanına (Stadtwahlleiter) şikayette bulanmak mümkündür.

 

Ben (aynı zamanda) Türk vatandaşıyım ve Almanyaֹ’da ikamet ediyorum. Türkiye’deki seçimlerde oy kullanabilir miyim?

Türkiye’deki seçimlerle ilgili bütün sorularınızla ilgili sizin için yetkili olan Türk dış temsilciliğine başvurmanız rica olunur. Türkiye’deki Alman dış temsilcilikleri Türk seçim mevzuatıyla ilgili sorulara cevap veremezler.

 

Seçimlere İlişkin Başkaca Sayfalar

Aşağıdaki Federal Seçim Başkanı ve Federal Posta Teşkilatının sayfasında başkaca bilgiye ulaşabilirsiniz.