İmza Tasdik İşlemleri

notarielle Beurkundung Fotograf büyültme (© dpa - Report)

İmza tasdiki işleminde konsolosluk memuru huzurunda imzanızı atarsınız veya beraberinizde getirdiğiniz belge üzerindeki imzanın size ait olduğunu konsolosluk memuruna teyit edersiniz. İlgili dış temsilcilik belge üzerine tasdik şerhi düzenler. Bu tasdik şerhi ile bizzat sizin belge üzerindeki imzayı attığınız tasdik olunur.

İmza tasdiki, bazı resmî işlemlerde resmî makam ve kuruluşlar tarafından istenmektedir. Almanya´da noter ve belediye gibi resmî makamlar tarafından imza tasdiki işlemi yapılırken, yurt dışında Alman konsolosluk memuru tarafından yapılır.

İmza tasdiki işlemi esnasında imzalanacak belgenin hukuki açıdan ne anlama geldiği konusunda bir açıklama yapılmaz. Çoğu zaman belgenin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için imza tasdikinin yapılması yeterlidir. Fakat işin hukuki boyutunun açıklanmasının yasal zorunluluk olduğu bazı durumlarda, işlemin resmî belge şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Salt imza tasdiki mi yoksa işlemin resmî belge düzenlenmesi şeklinde mi yapılması gerektiği konusunda tereddütleriniz varsa, bize bilgilerinizi içeren ve konuyu açıklayan veya imzalanacak belgenin bir fotokopisini eklediğiniz kısa bir e-posta ya da faks gönderirseniz, size memnuniyetle yardımcı oluruz.

İmza tasdik işlemi için aşağıda bazı örnekler sıralanmıştır:

  • Onay beyanı: Bu beyanname ile imzalayan şahıs Almanya`da daha evvel imzalanmış bulunan bir sözleşmeyi sonradan kabul eder, onaylar.
  • Vekaletnameler: „Basit“ vekaletnameler, vekalet veren açısından bağlayıcılığı daha düşük vekaletnamelerdir. Örn. tek bir hukuki işlem için vekalet verilir ve gerektiğinde iptal edilebilir. Ancak bazı vekaletnameler için de resmî belge düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Ticaret sicil kayıtları
  • Adlî sicil kaydı başvuruları
  • Mirasın reddine dair beyanlar: Mirasçıysanız ve miras borçtan ibaret olduğu için mirası reddetmek istiyorsanız, buna dair resmî beyanda bulunmanız gerekmektedir. Bunun için de imza tasdiki işlemi gereklidir.
  • Soyadı beyanı veya evlenme ehliyet belgesi için gerekli imza tasdiki için lütfen ilgili başlıklar altındaki açıklamaları okuyunuz.

İmza tasdiki için lütfen aşağıdaki belgeleri beraberinizde getirin:

  • İmzalanacak olan belgeyi
  • Onay beyannamelerinde: Önceden imzalanmış olan sözleşmeyi
  • Resimli ve geçerli bir kimlik belgesi: Alman veya T.C. pasaportu, Alman kimlik belgesi veya T.C. nüfus cüzdanı v.s.
  • Kendi adınıza değilde üçüncü bir şahıs veya bir firma adına imza atacaksanız, söz konusu firma veya kişi adına belge imzalamaya yetkili olduğunuza dair bir belge (aslı veya onaylı fotokopisi)

İmza tasdik işleminin harcı, belgenin ihtiyaç duyulduğu hukuki işlemin değerine göre belirlenmekte olup asgari 20,-- Euro´dur. Hukuki işlemin değeri, başvuruda bulunan kişi tarafından belgelenmeli veya bu konuda en azından makul beyanda bulunması gerekmektedir. Gerekli belgelerin fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğe gönderirseniz, harç tutarı size bildirilebilecektir.

İmza tasdik işlemleri, gayrimenkul işleri hariç, (aynı harçlar karşılığında) Almanya`nın Türkiye`deki Fahri Konsolosları tarafından da yapılabilmektedir.

İmza tasdik işlemi aslında Türkiye`de bir noter tarafından da yapılabilir. Bunun için lütfen belgenin Almanya`da ibraz edilmesi gereken yere önceden bunun kabul edilip edilmeyeceğini sorunuz. Belgenin Almanya`da ibraz edileceği yer, belgenin bir de Apostille tasdik edilmesini de isteyebilir (bkz.: nüfus kayıt örneklerinin ve mahkeme kararlarının temini ile resmî belgelerin doğru olduklarına dair teyit (Apostil) başlığı).

Dikkat: Veraset ilamı talepleri, babalık tanıma senedi ve velayet beyanları için resmî belge düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumlarda basit bir imza tasdiki yeterli değildir. İlgili başlıklar altında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Almanya'nın Türkiye'deki Temsilcilikleri

Hukuk ve Konsolosluk İşlemleri Bölümlerine Ulaşılabilirlik

Kontakt Fotograf büyültme (© dpa / picture-alliance)

Bu sayfadan Almanya'nın Türkiye'deki Temsilcilikleri'ndeki Hukuk ve Konsolosluk İşlemleri Bölümlerine ulaşabilirsiniz !

Ankara Büyükelçiliği

Gişe çalışma saatleri

(sadece randevu alarak görüşme yapabilirsiniz!)

Gün
Saat

P.tesi - Cuma

08.30 - 12.00

Comment

Konsolosluk danışma hattı

(randevu talepleri ve vizeye dair sorularınız cevaplandırılmaz)

Gün

Saat

P.tesi - Perş.

15.00 - 16.00

0090-312-4555 275

Adres

Paris Caddesi 29
Kavaklıdere
06540 Ankara

Telefon:
0090-312 455 51 00
Faks:
0090-312 455 53 39

İstanbul Başkonsolosluğu

Adres

İnönü Caddesi 10,
34437 Gümüşsuyu - İstanbul

Telefon:
0090-212 334 61 60
0090-212 334 61 61
Faks:
0090-212 299 95 01
0049-30-181 767247

İzmir Başkonsolosluğu

Hukuk ve Konsolosluk Bölümü
Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma
08:30 - 11:30
Veya randevu alarak görüşme yapabilirsiniz
Tel: +90 (0) 232 488 88 88
Faks: +90 (0) 232 465 03 31


Pasaport Bölümü
Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma 08:30 - 11:30
randevu ile
Pazartesi - Cuma 11:30 - 12:00
randevusuz pasaport teslimi
Pasaport Bölümü

Çağrı Bilgi Servisi

Pazartesi, Salı, Perşembe
15:00 - 16:00
+90 (0) 232 488 88 60

Adres

Havuzbaşı Sok. No. 1
TR-35330 Balçova - İzmir

Antalya Konsolosluğu

Çalışma Günleri
Saat
Pazartesi - Cuma
09:00 - 12:00

Perşembe

14:00 - 16:30

Dilerseniz randevu alıp, gelebilirsiniz.

Adres

Çağlayan Mahallesi

Barınaklar Bulvarı No. 54

07235 Antalya

Telefon:
0090- 242 314 11 01 ve 02
Faks:
0090-242 321 69 14

Online Randevu Sistemi

Kugelschreiber und Tastatur auf Diagramm Fotograf büyültme (© picture-alliance/dpa)

Buradan Almanya'nın Türkiye'deki Temsilcilikleri'nin Hukuk ve Konsolosluk Bölümleri'ndeki işlemleriniz için online sistemi aracılığı ile randevu alabilirsiniz !

Randevu Sistemine İlişkin Bazı Terimlere Ait Tercümeler

Buradan ulaşabileceğiniz tercüme listesi, size online randevu alırken yaşayabileceğiniz olası terim sorunlarında, yardımcı olacaktır.

Hukuk ve Konsolosluk İşlemlerine Dair Harçlar

Euro

Hukuk ve Konsolosluk Bölümünce yerine getirilen işlemler için farklı harçlar alınmaktadır.