Çevre Politikaları alanında işbirliği

Çevre Yürütme Kurulu 
Umweltzone Zeichen Fotograf büyültme (© Deutsche Botschaft) Almanya iklim koruma projelerine resmi finansman sağlayan ülkeler arasında Japonya’dan sonra ikinci sırada yer almakta olup, iklim değişikliğinin etkilerine uyum önlemleri için sadece 2013 bütçesinden yaklaşık 700 milyon Avro ayırmıştır. İklimi koruma öncülerinden olan Almanya‘nın amacı, üzerine düşen sorumluluğu küresel ortaklık çerçevesinde yerine getirmektedir.

Türkiye kurak iklim kuşağında yer almakta olup, iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen ülkeler arasında sayılmaktadır. Türkiye ve Almanya arasında çevre alanında yürütülen işbirliği, iklim korumaya yönelik bir katkı olarak yenilenebilir enerjilerin özendirilmesi, enerji verimliliği ve çevre kirliliğinin azaltılması üzerine yoğunlaşmıştır.

Türkiye ve Almanya arasında çevre politikası alanındaki işbirliğine yön veren unsurlar, Ekim 1992’de imzalanan hükümetler arası anlaşma ile buna Ekim 2006’da eklenen bakanlıklar arası anlaşmadır. Bakanlıklar arası anlaşma temelinde, hem çevre alanında ikili işbirliğinin eşgüdümü hem de deneyim ve bilgi alışverişinin özendirilmesi için, dönüşümlü olarak Almanya ve Türkiye’de toplanan bir Türk-Alman Çevre Yürütme Kurulunun tesis edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu toplantılarda her iki tarafın yetkili bakanlıkları ile devlet ve özel kuruluşlarının temsilcileri istişareler için ve ikili projeleri saptamak ya da gözden geçirmek üzere biraraya gelmektedir.

Çevre Yürütme Kurulunun son toplantısı 13 Haziran 2013 tarihinde Berlin’de yapılmıştır. Bir sonraki toplantı, 16.-18.04.2015 günleri arasında ilk kez Türkiye‘de düzenlenecek olan IFAT EURASIA - Su, Kanalizasyon, Atık ve Geri Dönüşüm İçin Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarına yakın tarihlerde 2015 baharında Ankara’da olacaktır.