Türkiye’de Alman proje uygulayıcıları ve ön araştırma yapan kurum ve kuruluşlar

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Alman Kalkınma Bankası (KfW)

KfW Bankaları Grubu, Federal Birlik ve Eyaletlerin sahip olduğu bir kalkınma bankasıdır. KfW özellikle orta ölçekli işletmeler, iş kurma, çevre koruma, konut ekonomisi, alt yapı, eğitim teşviki, proje ile ihracat finansmanı ve kalkınma işbirliği alanında ekonomik, sosyal ve ekolojik hayat şartlarının sürdürülebilir olarak iyileştirilmesini desteklemektedir.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu

GİZ- Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ)

16.000 ’den fazla çalışanıyla dünyada 130’dan fazla ülkede faaliyette olan GİZ, sürdürülebilir kalkınma için talep esaslı, ihtiyaca yönelik ve etkin hizmetler sunmaktadır. Kurumun çalışma alanı ekonomiden istihdam teşvikine, yeniden yapılanmaya, beslenme, sağlık ve temel eğitimin güvence altına alınmasına, çevre, kaynak ve iklimin korumasına kadar uzanmaktadır.

Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. (DGRV)

DGRV – Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu

DGRV, Kooperatif Kanunu çerçevesinde Almanya’daki kooperatif örgütlerinin konfederasyonu ve denetim birliğidir. Almanya’da 18 milyondan fazla üyeyle takriben 5.700 kooperatif tarım, bankacılık ve küçük ölçekli sanayi mal ve hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

RETech

RETech – Alman Geri Kazanım ve Atık Sektörü

RETech, atık yönetimi ve bertarafı alanında Alman teknolojisi, konsept ve hizmet ihracatının portalidir. Federal Çevre Bakanlığı’nın geri kazanım ve enerji verimliliği alanındaki girişimiyle German Recycling Technologies and Waste Management Partnership e.V. hayata geçirilmiştir.

Uluslararsı Göç ve Kalkınma Merkezi (CIM)

Uluslararsı Göç ve Kalkınma Merkezi (CIM)

Uluslararası Göç ve Kalkınma Merkezi Federal Hükümet’in talimatıyla sürdürülebilir kalkınma için dünya çapında işgücü mobilitesini teşvik ediyor ve uluslararası işbirliği alanında dünya çapında işgücü mobilitesi için yetkinlik merkezi olarak kabul görmektedir.

Senior Experten Service (SES)

Senior Experten Service (SES)

Bir sivil toplum kuruluşu niteliğindeki SES (Senior Experten Service), "The Foundation of German Industry for International Cooperation“ kurumuna bağlı olarak faaliyet göstermektedir.