Uluslararsı Göç ve Kalkınma Merkezi (CIM)

Uluslararsı Göç ve Kalkınma Merkezi (CIM)   Fotograf büyültme Uluslararsı Göç ve Kalkınma Merkezi (CIM) (© Uluslararsı Göç ve Kalkınma Merkezi (CIM) )

Uluslararası Göç ve Kalkınma Merkezi Federal Hükümet’in talimatıyla sürdürülebilir kalkınma için dünya çapında işgücü mobilitesini teşvik ediyor ve uluslararası işbirliği alanında dünya çapında işgücü mobilitesi için yetkinlik merkezi olarak kabul görmektedir. Kalkınma ve politik işgücü piyasası alanında 30 yıldan fazla uzmanlığa sahip olan Uluslararası Göç ve Kalkınma Merkezi GİZ ve Federal Çalışma Ajansı’nın iş ortağıdır.

Uluslararası Göç ve Kalkınma Merkezi özellikle uzman ve yönetici adaylarına uluslararası düzeyde iş bulma hizmeti sunmaktadır. Buna, göç konusunda kapsamlı teşvik ve danışmanlık hizmetleri eşlik etmektedir. Uluslararası Göç ve Kalkınma Merkezi bin yıl kalkınma hedeflerine (MDG- Millenium Devlepment Goals ) yakından bağlı olan Alman kalkınma işbirliğinin bölgesel ve içeriksel konu başlıklarına odaklanmaktadır.

Uluslararası Göç ve Kalkınma Merkezi Federal Hükümet’in talimatıyla 30 yılı aşkın bir süredir dünyada entegre uzman (Almanya ve Avrupa’dan) veya geri dönüş yapan uzmanlara (Almanya’da eğitim almış veya gelişmekte olan ülkelerde veya eşik ülkelerde çalışan) aracılık yapmaktadır. Şu anda Türkiye’de entegre uzman bulunmamaktadır. 2014 itibariyle „çevre ve enerji“ ile „sürdürülebilir ekonomik kalkınma“ konularında iki entegre uzmanın çalıştırılması planlanmıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için: www.cimonline.de/en/ındex.asp