RETech – Alman Geri Kazanım ve Atık Sektörü

RETech Fotograf büyültme RETech (© RETech) RETech, atık yönetimi ve bertarafı alanında Alman teknolojisi, konsept ve hizmet ihracatının portalidir.

Federal Çevre Bakanlığı’nın geri kazanım ve enerji verimliliği alanındaki girişimiyle German Recycling Technologies and Waste Management Partnership e.V. hayata geçirilmiştir. RETech’in çalışmalarınının odağında Alman ekonomisinin döngüsü içerisinde sürdürülebilir çevre teknolojisini yurt dışında kullanıma teşvik edilmesi yer almaktadır.

RETech, Alman geri kazanım ve bertaraf teknolojisinin ihracatını ve bilim transferini destekleyen aktörlerin ağını oluşturabilmek için hem Almanya’da hem de yurtdışında bakanlıklarla, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarla, enstitülerle ve derneklerle ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

www.retech-germany.net/english/dok/616.php