Alman Yurtdışı Okulları ve Türkiye’deki Almanca Eğitim Veren Okullar

Schulklasse Fotograf büyültme (© picture alliance / dpa) Türkiye‘de Alman dilinde eğitim veren okulların uzun bir geçmişi var ve eğitim kurumu olarak da büyük üne sahipler. Okullar 8 Mayıs 1957 yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan Kültür Anlaşmasını esas alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Federal İdare Dairesine bağlı Yurtdışı Eğitim ve Öğretim Merkezi deneyimli Alman pedagog göndererek ve maddi destek vererek şu an beş Alman yurtdışı okuluna ve okul dalına Türkiye’de destek vermektedir.

  • Ernst-Reuter Schule - Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu

Fotograf büyültme (© (c) dpa - International)

Ernst-Reuter Schule - Almanya Ankara Büyükelciliğı Özel Okulu İstanbul ve İzmir’deki şubeleri gibi hür taşıyıcılar tarafından Alman hukukuna göre kurulan bir özel okuldur. Okul Thüringen Eyaletinin müfredatını uygulayarak orta derece olan “Realschule” diploması,  11. ve 12. sınıf olmak üzere (İngilizce/Almanca) “International Baccalaureate-IB” diplomasını vermektedir. IB ile bu diplomayı kabul eden Almanya’daki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde yükseköğrenim görmek mümkündür.

  • Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu - İstanbul İlkokul Şubesi

Schüler bei der Arbeit Fotograf büyültme (© dpa/pa)

Bu iokulda ilkokul 1 – 4 sınıflarında kesintisiz eğitim verilerek orta öğretim I. kademeye geçiş imkânı tanınmaktadır.

  • İzmir Alman Okulu - Almanya Ankara Büyükelçiliği Özel Okulu, İzmir Şubesi

Studentin am Computer Fotograf büyültme (© picture-alliance/ dpa)

İzmir Alman Okulu 2008 yılında kuruldu. Okul, “Hauptschule” ve “Realschule” diplomaları vermekte ve “Gymnasium” (Lise) üst kademisiyle ilgili seviye sınavları düzenlemektedir. 2016 yılından bu yana İzmir Alman Okulu Ankara'daki Ernst-Reuter-Schule gibi IB-programı sunmaktadır.

  • Özel Alman Lisesi - Deutsche Schule İstanbul

Istanbul Özel Alman Lisesi Logosu Fotograf büyültme Istanbul Özel Alman Lisesi Logosu (© Istanbul Özel Alman Lisesi) Okul 1868’de İstanbul’da yaşayan tüccar, sanatçı, mühendis, diplomat ve askeri danışmanların çocukları için “orta sınıf” okulu olarak kuruldu. Bugün “Deutsche Schule İstanbul” kavramı altında iki farklı okul ortaya çıkıyor:

Özel Alman Lisesi, Beyoğlu’nda matematik ve fen ağırlıklı eğitim veren lisedir ve Türk özel okulu olarak Türk lise diploması ve Alman olgunluk sınavı “Abitur”u vermektedir. Hazırlık sınıfından sonra 9 – 12 sınıflarında eğitim devam etmektedir. “Abitur” için gerekli olan Almanca, İngilizce, matematik ve üç fen dersinde eğitim dili Almancadır. Türk lise diploması için gerekli olan bütün derslerdeki eğitim dili Türkçedir. Okul, ülkenin en namlı okullarından bir tanesidir.

  • İstanbul (Erkek) Lisesi, Almanca Bölümü

İstanbul (Erkek) Lisesi Giriş Kapısı Fotograf büyültme İstanbul (Erkek) Lisesi Giriş Kapısı (© Özer Kürklü)

Okul 1884 yılında Şems-ül Mekatip adıyla kuruldu. 1896 yılında devlete geçen okulun adı 1910’da İstanbul Lisesi olarak değişti. Almanca Bölümün temeli 1915’de Alman öğretmelerin görevlendirilmesiyle başladı. Daha sonra Almanca eğitime zaman zaman ara verildi ve 1958 yılında Alman dilinde eğitim dalı kuruldu.

İstanbul (Erkek) Lisesi, bugün büyük bir üne sahip matematik/fen bilimleri ağırlıklı eğitim veren bir okuldur. Okula giriş Türk eğitim sisteminde öngörülen sınavla yapıldığından öğrenciler çoğunlukla Türk vatandaşıdır. Hazırlık sınıfından sonra verilen eğitimle Alman olgunluk sınavı “Abitur” diplomasını ve/veya Türk lise diplomasını elde etmek mümkündür. Ayrıca Almanca Dil Diplomalarının I. ve II. kademesi de sunulmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Matematik, biyoloji, kimya, bilişim ve fizik derslerinin eğitim dili Almancadır.

Okulların Adres Bilgileri