AB - Dil Kursları Programı 2018

Fotograf büyültme 'Europanetzwerk Deutsch' Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Goethe Enstitüsü'nün ortak dil programı olup, AB üye ülkelerinin ve Türkiye'nin AB kurumlarında ve bakanlıklarında görev yapan üst düzey memurlar ve görevlilere yöneliktir.