Didyma – Apollon Tapınağı

Deutsches Archäologisches Institut Istanbul/Alman Arkeolojik Enstitüsü Fotograf büyültme (© Deutsches Archäologisches Institut Istanbul/Alman Arkeolojik Enstitüsü) 19. yüzyılda önce Fransızlar Didyma’da geniş bir alanda kazı çalışmalarına başlar. Ancak özellikle, Büyük İskender zamanında başlatılmış olup, Antik Çağın sonuna kadar bitirilememiş olan Apollon Tapınağı‘nın devasa boyutları karşısında başarısız kalırlar. Didyma kazılarını 1905 yılında, o zamanki adıyla Berlin’deki Prusya Kraliyet Müzesi üstlenir. Theodor Wiegand başkanlığında 1906-1913 yılları arasında yedi yıl süren büyük çabalardan sonra, Apollon Tapınağı nihayet açığa çıkarılır. Bu kazıları 1937’deki ölümüne dek Wiegand yönetir.

İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Didyma’daki çalışmaları 1962 yılında yeniden başlattı. Çalışmalar hızla Apollon kutsal alanı çevresine yöneldi ve hedefli kazılarla bu kehanet merkezinin mitolojik figürünü ortaya çıkarmak amacıyla, halen bu alanda yoğunlaşmaktadır.


Detaylı bilgi için: Alman Arkeoloji Enstitüsü