Pergamon'da hellenistik dönemden önemli bir duvar dekorasyonu bulundu

Duvarın üst kısmındaki İon sütun başlıklı dekorasyon Fotograf büyültme Duvarın üst kısmındaki İon sütun başlıklı dekorasyon (© Alman Arkeoloji Enstitüsü – Pergamon Kazısı) Pergamon antik kentinde (Türkiye – İzmir İli – Bergama İlçesi) bugüne kadarki kazılarda birkaç kez dekorasyonlu duvar sıvasına rastlanmıştı; nitekim bunlardan en sonuncusu 1990'larda kent merkezindeki kazılarda açığa çıkarılan büyük bir peristilli evde bulunmuştu. Ancak, kent merkezine uzak bir konumda ve topoğrafik yapısı yerleşmeye elverişli olmayan doğu yamacının kuzey kesiminde, MÖ 2.-1. yüzyıllara tarihlenen boyalı bir duvar dekorasyonunun bulunması gerçekten bir sürpriz oldu. Kentin bu kesiminde uzun yıllardan beri Fritz Thyssen Vakfı'nın  finansal desteğiyle burada bulunan çok sayıdaki kaya kutsal alanında kazılar yürütülüyordu. Bu araştırmalar kentin dinsel yaşamına dair farklı bir bakış açısı edinmemizi sağlamıştır; doğanın kutsanması konusunu, dolayısıyla insan ile doğa arasındaki ilişkileri daha yakından incelememize olanaklar sunmuştur. Bu çerçevede kayalık kutsal alanların merkezinde yer alan bir bina da kazıldı. Binanın ana mekânının duvarları mermer taklidi sıva ile süslenmiştir. Duvarın aşağı ve orta kısmında dekorasyon blok sıraları vekabartmalardan, üst kısmı ise yarım sütunlar ve sütun kaideleri ile başlıklardan oluşmaktadır.  Yalnızca duvardan kopup mekânın tabanına saçılmış parçalar halinde değil, duvar üzerinde de geniş bir parça olarak korunagelmiş dekorasyonlu sıva, Anadolu hellenistik dönem duvar dekorasyonu için çok önemli bir örneği oluşturmaktadır. Ana mekânı dekorasyonlu sıvayla kaplı bu bina, büyük olasılıkla çevresindeki kaya kutsal alanlarındaki kült aktiviteleri esnasında ziyafet yeri olarak kullanılmaktaydı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından koruma yapısı içine alınan mekânın   duvar dekorasyonunun konservasyonu Ankara Gazi Üniversitesi restoratörlerinden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

Pergamon Kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Bergama ve çevresinde yürütülen araştırmalarda 45 işçi ile 100'ün üzerinde Alman, Türk ve diğer milletlere mensup bilim insanları ve öğrenciler görev almaktadır. Kazı çalışmalarına paralel olarak Kızıl Avlu ve Gymnasion'da geniş çaplı konservasyon ve restorasyon çalışmaları da devam etmektedir.