Almanya'nın Avrupa Politikası

Devletlerin biraraya gelerek bütünleşmesi sayesinde milliyetçiliğin (nasyonalizmin) aşılabilmiş olması Avrupa'yı yüzyıllar süren komşuluk ihtilaflarından barış, refah ve istikrar sürecine taşıdı. 01.05.2004 tarihinde 10 yeni üyenin katılımıyla ve Haziran 2004'te Avrupa Anayasası'nın kabulüyle Avrupa'nın birleşmesi yeni bir sürece girmiş bulunmaktadır.

Flaggen vor dem Europa-Parlament in Straßburg

Avrupa'nın Değeri

Avrupa projesi ciddi bir güvenilirlik krizi yaşamaktadır. Bundan dolayı Avrupa´nın değerini anlamamız daha da önem kazanıyor. Avrupa bize barışı ve refahı getirdi. Avrupa bugün hiç olmadığı kadarıyla bir istikbal projesidir.

Türkische und EU-Flagge

AB'nin Genişlemesi: Türkiye

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mukavele yoluyla kurulan ilişkiler 1963 yılına dayanır. "Ankara Antlaşması"nın imzalanmasıyla Türkiye, Yunanistan‘ın ardından o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) bir ortaklık anlaşması imzaladığı ikinci ülkeydi.

European Policy

After centuries of bloody conflict, the integration of states and their interests has defeated nationalism and brought Europe an unparalleled period of peace, prosperity and stability.  That is why the completion of European integration is our top political objective.