Müslüman Nüfusun Çoğunlukla Yaşadığı Ülkelerle Diyalog

Islamkonferenz Fotograf büyültme (© Dirk Enters) Almanya, 2,5 milyonu Türk asıllı olan dört milyonla Avrupa ülkeleri arasında en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkedir. 60’lı yıllarda başlayan göçle birlikte Alman toplumu için camilerin inşa edilmesinden, hayvanların İslami şartlara göre kesilmesinden ve başörtüsünden, İslam dini derslerine kadar farklı dinlerden insanların birarada yaşamasıyla ilgili yeni sorular gündeme gelmiştir. Hem siyasetin hem de hukuk ilminin önüne barış içinde birlikte yaşamak amacıyla yollar bulmak için yeni görevler çıkmıştır. Bu süreçlere artan güvensizlik hissi eşlik etmektedir. İster batıda, ister doğuda olsun, insanları ön yargılar ve yeni düşman imgeleri etkisi altına almaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle, karşılıklı anlayışın güçlenmesi, İslam dünyası ile batı dünyası arasındaki hoşgörü ihtiyacı daha da belirginleşmektedir.

Federal Dışişleri Bakanı Westerwelle anılan görevi şu şekilde tarif etmekte: “Diyalog, anlayarak dinlemeyi ve gayretle aracı olmayı gerektiriyor. Diyalog, kapılar açıyor ve köprüler inşa ediyor. Diyalog, ister kendi veya diğerinin pozisyonunda olsun, pozisyonların refleksiyonundan yaşam buluyor. Diyalog, akılcılığı ve duygusallığı kapsar. İçte ve dışa yaşanan canlı tartışma yürek, anlayış, fikir özgürlüğü ve düşünce çeşitliliği ister.”

Federal Dışişleri Bakanlığı 2002 yılında bu nedenle, Almanya ile dünyada İslamın yoğun olduğu ülkeler arasındaki kültür anlayışını güçlendirmek için tedbirler almıştır. Dışişleri Bakanlığında, çoğunluğun Müslüman olduğu ülkelerle diyaloğun kurulmasından sorumlu olan özel temsilcinin atanmasının yanı sıra, İslam dünyasındaki Alman temsilciliklerine dil bilen ve İslam konusunda uzmanlaşmış diplomatların atanmasıyla kurulan ağla bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği de, İslam dünyasıyla diyalog kurulması amacıyla bir kadroya sahip bulunan Büyükelçilikler arasında yer almaktadır.

"Türk Din Görevlileri İçin Dil Ve Ülke Bilgisi Kursu" Projesi

"Almanya'ya gidecek Türk din görevlilerine Almanca ve ülke bilgisi" Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ve Alman Kültür Merkezi'nin ortak projesidir.

Öğrenci Projesi “İslam İlahiyatı”

Büyükelçilik, Ankara’da öğrenim gören Türk asıllı Alman ilahiyat öğrencilerini Almanya’da din ve dini konularla ilgili göreve hazırlamak amacıyla kültürler ve dinler arası tercümanlık yapabilme yeterliliğini iyileştirmeye yönelik projeyi ilk kez 2009 yılında düzenlemiştir.