Öğrenci Projesi “İslam İlahiyatı”

Fotograf büyültme Büyükelçilik, Ankara’da öğrenim gören Türk asıllı Alman ilahiyat öğrencilerini Almanya’da din ve dini konularla ilgili göreve hazırlamak amacıyla kültürler ve dinler arası tercümanlık yapabilme yeterliliğini iyileştirmeye yönelik projeyi ilk kez 2009 yılında düzenlemiştir. Diyanet tarafından teşvik edilen öğrenciler, Ankara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinin “uluslararası ilahiyat” bölümünde öğrenim görmekteler. İslamı, Alman dilinde ve hıristiyan bağlamında aktarabilme hususunda genç insanların kabiliyetini güçlendiren Büyükelçiliğin üç bölümden oluşan projesini 2010 yılından itibaren Goethe Enstitüsü sürdürmeye devam etmektedir.