Türkiye'deki Almanlar

Berlin "Heroes" Fotograf büyültme (© picture alliance / dpa) Türkiye'de yerleşik Almanların tam sayısını saptamak pek kolay değil. Resmi sayılar 5.000'in üzerinde olduklarını gösteriyor, ancak gayrıresmi tahminlere göre sayıları kısmen 20.000'in çok üzerinde. Ancak tartışmasız bir gerçek varsa, o da sayılarının giderek belirgin artış gösterdiği. Aralarında Almanya'dan Türkiye'ye geçici olarak tayinle gelmiş Alman firma temsilcilerinin yanısıra, Türk vatandaşlarının Alman eşleri, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Alman vatandaşı Türkler, emekliler, Türkiye'deki tatillerini sürekli kılanlar ve özellikle güney sahillerinde giderek artan emlak sahipleri bulunmakta. Türk Hükümeti Türkiye'de yaşayan yabancıların karşılaştıkları sorunlara kısmen 2003 yılında yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen yasada değişiklik yaparak sahip çıkmıştır, ancak bazı alanlarda halen sorunlar mevcuttur. Türkiye'de yaşayan Almanlar giderek dernekleşmekteler; ve işte bunlardan ikisi kendini şöyle tanıtıyor:

Logo

Alman Sosyal Etkinlikler Derneği (ASED)

1999 yılında Türk ve Almanlardan ortaklaşa kurulan derneğimizin amacı, Türk ve Alman vatandaşları arasındaki yardımlaşmayı sağlamak, dostluk ve kültür bağlarını kuvvetlendirmektir.

Logo

Köprü

Nerede bir köprü inşaa edilse, bunun amacı bağlantı kurmak, yolu açmak, iletişimi ve teması kolaylaştırmaktır.