Köprü

Logo Fotograf büyültme Logo (© Köprü) KÖPRÜ – ve anlamı

Nerede bir köprü inşaa edilse, bunun amacı bağlantı kurmak, yolu açmak, iletişimi ve teması kolaylaştırmaktır. Çok sayıda Türkün Almanya’da yaşamasının yanısıra, artık Türkiye’de de pek çok Almanın yaşıyor olması gerçeği, kendi ülkemizde bir iletişim zemini yaratmak ortak yanlarımızı ortaya koymak, ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla çabada bulunmak için yeterli bir neden teşkil etmekteydi. Bu hedefle Köprü'nün ilk taşıyıcı ayakları 1989 yılının sonunda dikildi. Derneğimiz 1992 yılının mayıs ayında İstanbul’da "Die Brücke e.V. – Köprü" (Alman Kültür ve Hayırseverler Derneği) adıyla kaydedildi. Derneğin merkezi İstanbul olmakla birlikte, üyeleri ve hami üyeler tüm Türkiye’ye, Almanya, Avusturya ve İsviçre’ye dağılmıştır.

"Köprü", Türkiye ile herhangi bir iş ya da özel bağlantısı bulunan ve Almanca bilen herkes için bir platform oluşturmaktadır. Aynı zamanda kendimizi yardımcı ve bilgilendirici bir mercii olarak görmekteyiz. Amaçlarımıza gelince: Almanca konuşan kişileri biraraya getirmek; bir Türk-Alman lobisi oluşturmak; sosyal, kültürel ve hayırsever projeler gerçekleştirmek; eğitim ve öğretimde de çok ulusluluğu sağlamak; vatandaşlık, oturma ve çalışma izinleriyle ilgili yasal düzenlemeler, miras hakkı v.s. gibi konularda bilgilendirmek ve kişilere bu alanlardaki sorunlarında destek vermektir.

1990'dan beri, yasal değişikliklere ilişkin bilgiler, yararlı adresler, kültürel, sosyal ve hukuki alanda meydana gelen yenilikleri içeren "INFOBRIEF" ("BİLGİ MEKTUBU") adlı bildiriyi yayınlıyoruz. Almanya Federal Parlamentosuna vatandaşlık reformuna ilişkin bir dilekçe sunduk, ve ilgili Türk makamlarından da Türkiye'de yaşayan Avrupalı yabancılar için oturma ve çalışma koşullarının reformunu talep ettik.

Derneğimiz hayırsever projeleri desteklemekte olup, bu çalışmalarında özellikle ağır sosyal vakaları gözetmektedir. Bu arada, iki ana diliyle büyüyen çocuklara, aldıkları Türkçe eğitimin yanısıra, Almanlardan oluşan bir  grup içinde ve onların yönetiminde Almancalarını kullanabilme ve geliştirebilme olanağını verebilmek için bir ÇOCUK–GRUBU kurduk. Ayrıca iki dilde (Almanca/Türkçe) eğitim veren bir Türk özel okulu ile işbirliği yapmaktayız.

Başlıca amacımız Türkiye’de yaşayan, özellikle bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların kanun önündeki konumlarının iyileştirilmesidir. Bizler, oldukça kısıtlayıcı nitelikler taşıyan 15.07.1950 tarih ve 5683 sayılı yabancılar yasasının hükümlerine bağlıyız ve bu yüzden bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Türk ve Alman devletlerinin imzaladığı Ortaklık Konseyi 1/80 Kararı, Almanya'daki Türklerin ve buna karşılık Türkiye'deki Almanların, bu ülkelerdeki yasalara aykırı olmadığı müddetçe, aynı haklara sahip olmalarını öngörmektedir.

Başlıca sorunlarımız arasında şunlar sayılabilir:

  • başka bir ülke vatandaşlığına geçerken Alman vatandaşlığının kaybedilmesi,
  • Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye’de bir hayat kuranlar için dahi oturma izninin ancak 5 yıllığına düzenlenmesi,
  • Türk çalışma izninin çalışan adına değil de, işveren adına düzenlenmesi,
  • yeni Türk iş kanunu ve bunun beraberindeki düzenlemer ile ilgili belirsizlikler,
  • Türkiye’de oturma izni için istenen yüksek harç bedeli,
  • yabancı araç sahiplerine verilen özel plaka.

Türkiye’de bir Alman kolonisi oluşmuştur ve artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim de farkımıza varmasının zamanı gelmiştir. Özellikle Avrupa Birliği’ne katılım için gerekli ön koşulların yerine getirilmesi için çalışmalar yapılırken, yabancılara ilişkin yasalar göz ardı edilemez.

Tüm bu anlatılanlardan "Köprü"nün direklerinin dikilmiş olduğu görülse de, köprünün üzerinden herkesin korkusuzca geçebilmesi için daha uzun bir yol katedilmesi gerektiği de anlaşılmaktadır.

Offizieller Sitz/Büro:
Tel./Fax: 0212 - 547 79 22

Galip Dede Cad. 85
Tünel / Beyoğlu
İstanbul

Tel. : 0212 - 547 80 10, int. 119

Verbindungsbüro/İrtibat Bürosu:
Prof. Muammer Aksoy Cad. 10
Zeytinburnu
İstanbul