Almanya Büyükelçiliği - Kısa Film Yarışması 2017

Fotograf büyültme 20 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında Almanya Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen Temalı Kısa Film Yarışması katılım yetersizliği nedeniyle ertelenmiştir. Yarışma başvuruları

-- 8 Eylül 2017--tarihine uzatılmıştır.

Yarışma yönetmeliğine ve başvuru formuna www.filmfestankara.org.tr sayfasından ulaşılabilir.

Başvuran filmlerin, yarışmanın “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” başlıklı temasını,

“Türkiye’de kadın hakları nasıl savunulmalı?”

sorusu bağlamında ele alması istenmektedir.

Yarışmaya başvuran filmlerin süresi 5 dakikayı kesinlikle aşmamalıdır.

Temalı Kısa Film Yarışmasında birincilik ödülü 10.000TL, ikincilik ödülü 5.000TL, üçüncülük ödülü 2.500TL destek verilecektir.

Kurumsal, kültürel ve toplumsal alanda, çalışma hayatında ve insan ilişkileri boyutunda kadın hakları konusunda çalışmak ve ayrımcılığa karşı çıkmak için çok fazla fikir ve girişim vardır. Çok sayıda insan kadın haklarının uygulanması ve savunulması için birçok alanda mükemmel çalışmalar ortaya koymaktadır. İşte biz de bu insanları, hikâyelerini ve projelerini tanımak ve bunu diğer insanlara tanıtmak istiyoruz.

DÜNYA KİTLE İLETİŞİMİ ARAŞTIRMA VAKFI ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ ve ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

              TEMALI ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

                               20 – 30 NİSAN 2017

                                     YÖNETMELİK

 

1. AMAÇ

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Ankara Uluslararası Film Festivali ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek amacıyla Almanya Büyükelçiliği tarafından ödüllendirilecek “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” temalı bir ulusal kısa film yarışması düzenlenecektir. Başvuran filmlerin, yarışmanın “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” başlıklı temasını, “Türkiye’de kadın hakları nasıl savunulmalı?” sorusu bağlamında el alması istenmektedir.

 

2. TEMA

“Türkiye’de kadın hakları nasıl savunulmalı?”

Kurumsal, kültürel ve toplumsal alanda, çalışma hayatında ve insan ilişkileri boyutunda kadın hakları konusunda çalışmak ve ayrımcılığa karşı çıkmak için çok fazla fikir ve girişim vardır. Çok sayıda insan kadın haklarının uygulanması ve savunulması için birçok alanda mükemmel çalışmalar ortaya koymaktadır. İşte biz de bu insanları, hikâyelerini ve projelerini tanımak ve bunu diğer insanlara tanıtmak istiyoruz.

 

3. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma, Belgesel) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.

b. Kısa film yarışmasına 35 mm'lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

c. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

d. Yarışmaya, süresi 5 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

e. Kısa film başvuruları kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel olmak üzere dört dalda yapılabilir.

f. Yarışmaya 1 Ocak 2016 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Yarışma Kurulu katılan eserleri buna ilişkin araştırmaya tabi tutacaktır.

g. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

h. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki ( http://www.filmfestankara.org.tr ) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 8 Eylül 2017 Cuma gününe kadar Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir.

i. Filmin ön elemeyi geçmesi halinde basılı afişi istenecektir.

j. Yarışmacılar birden çok eserle yarışmaya başvurabilirler.

k. Ön Seçici Kurul, Almanya Büyükelçiliği ve Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

l. Sonuçlar en geç, 9 Ekim 2017 Pazartesi günü açıklanır.

m. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 20 Ekim 2017 Cuma gününe kadar Vakıf Ofisine ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

n. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

o. Yarışmaya katılacaklar için yaş sınırlaması yoktur.

 

4. ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra Vakıf arşivinde bulundurulacak kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile internet ortamı ve daha başka uygun kültürel gösterimler için kullanabilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Filmler, televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır. Bu kullanımlardan dolayı, eser sahibi herhangi bir gösterim ücreti talep etmeyecektir.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

 

5. SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici Kurul 3 kişiden oluşur.

b. Festival Yürütme Kurulu'nun görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

c. Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Yarışma ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul, çalışma yöntemini saptar.

d. Seçici Kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

e. 3 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 2 oy) verir.

f. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g. Seçici Kurul karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır.

 

6. ÖDÜLLER

a. Temalı Ulusal Kısa Film Yarışması’nın Seçici Kurul'u, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verir.

b. Birinci seçilen filmin yönetmenine 10.000 TL, ikinci seçilen filmin yönetmenine 5.000 TL, üçüncü seçilen filmin yönetmenine 2.500 TL verilir. Ödül sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği ve onur belgesi verilir.

c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

d. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

 

7. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Almanya Büyükelçiliği ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

Sorunuz mu var?

Yarışmayla ilgili bütün sorularınızın cevabı burada....

Almanya Büyükelçiliği'nin Kısa Film Yarışması'nın Sonuçları (2016)

Kısa Film Yarışması 2016

Bu yılki ''Sığınmacı, Misafir, Komşu'' konulu kısa film yarışmamızın sonuçları belli olmuştur. Bağımsız jüri aşağıdaki filmleri ödüle layık görmüştür: